04.12.

2022

Jevgenij Iršai: Come away

pre piatich spevákov a violu na poéziu Williama Butlera Yeatsa

Prvé uvedenie na Slovensku

Adventný koncert, Malá sála Slovenskej Filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Sylvia Urdová (umv.), Hilda Gulyásová (s), Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Mária Páleníková (v)

04.12.

2022

Jevgenij Iršai: Gott ist ja nichts als gut

pre päť hlasov, violu a krotaly na poéziu Angelusa Silesiusa

Prvé uvedenie na Slovensku

Adventný kalendár, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Sylvia Urdová (umv.), Hilda Gulyásová (s), Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Mária Páleníková (v)

04.12.

2022

Jevgenij Iršai: На старовинних иконах [Staroveké ikony]

pre päť hlasov a violu na poéziu Borisa Chersonsky

Prvé uvedenie na Slovensku

Adventný koncert, Malá sála Slovenskej Filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Sylvia Urdová (umv.), Hilda Gulyásová (s), Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Mária Páleníková (v)

19.10.

2022

Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Tomáš Šelc (bbr), Sylvia Urdová (org)

premiéra 6. časti ofertória

19.10.

2022

Ladislav Stanček: Ave Maria, op. 17a

pre ženský zbor a organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Katarína Ďurdinová (v), , Juraj Tomka (vn)

19.10.

2022

Mikuláš Moyzes: Missa brevis

pre jednohlasný spev a organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Katarína Ďurdinová (v), Júlia Urdová (v), , Juraj Tomka (vn)

19.10.

2022

Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 2 A dur op. 19

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Katarína Ďurdinová (v), Júlia Urdová (v), , Juraj Tomka (vn)

19.10.

2022

Eugen Suchoň: Slovenská jednohlasná omša ESD 105

pre unisono zbor a cappella

Významné uvedenie v zahraničí

Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Katarína Ďurdinová (v), Júlia Urdová (v), Sylvia Urdová (org), Juraj Tomka (vn)

06.11.

2021

Vladimír Bokes: Te Deum, op. 93

pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrea Ľuptáková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

04.11.

2021

Marian Kittner: Requiem

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Mária Porubčinová (s), Terézia Kružliaková (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

09.12.

2020

Víťazoslav Kubička: Vivat Hummel

zdravica

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert k 240. výročiu príchodu Hummelovcov do Wartbergu, Evanjelický kostol, Senec, SK

INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Irena Troupová (s), Helena Škripecká Oborníková (a), Tomáš Šelc (bbr), Collegium Wartberg, Ivica Gabrišová (fl), Karolína Krigovská (vn), Daniel Rumler (vn), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Krigovský (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Ave Maria

pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (bas), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Credo

pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

01.03.

2020

Lukáš Borzík: Signum Magnum

pre soprán, basbarytón a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

18.06.

2015

Ľuboš Bernáth: Motetus sacrum I.

pre soprán, barytón, miešaný zbor, husle, violončelo, klarinet a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Musica sacra, Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra, SK

INTERPRETI: Ildikó Szakács (s), Tomáš Šelc (br), Bratislava Vocal Consort, Komorný orchester Ad Libitum, László G. Horváth (vn), Viktor Juhász (vc), Peter Kazán (cl), Eszter Beáta Gincsai (pf), Iveta Weis Viskupová (dir.)

20.06.

2014

Daniel Remeň: Podľa dní, kedy sme videli nešťastie

pre barytón (alebo chlapčenský alt) a gitaru

Prvé uvedenie na Slovensku

Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tomáš Šelc (br), Martin Krajčo (gui)

20.06.

2014

Peter Groll: Žalm 6

pre basbarytón a gitaru

Prvé uvedenie na Slovensku

Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tomáš Šelc (bbr), Martin Krajčo (gui)

10.07.

2010

Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)

Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK

INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)

?

Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 3 op. 32

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Katarína Ďurdinová (v), , Juraj Tomka (vn)

22.12.

2015

Joseph Umstatt: Missa natalitia G dur

Prvé uvedenie na Slovensku

Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tereza Maličkayová (s), Jarmila Vantuchová (a), Matúš Šimko (t), Tomáš Šelc (b), Il Cuore Barocco, Tomáš Kardoš (umv.)

Novodobá premiéra.

1983

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 04.12.

  2022

  Jevgenij Iršai: Come away

  pre piatich spevákov a violu na poéziu Williama Butlera Yeatsa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Adventný koncert, Malá sála Slovenskej Filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Sylvia Urdová (umv.), Hilda Gulyásová (s), Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Mária Páleníková (v)

 • 04.12.

  2022

  Jevgenij Iršai: Gott ist ja nichts als gut

  pre päť hlasov, violu a krotaly na poéziu Angelusa Silesiusa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Adventný kalendár, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Sylvia Urdová (umv.), Hilda Gulyásová (s), Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Mária Páleníková (v)

 • 04.12.

  2022

  Jevgenij Iršai: На старовинних иконах [Staroveké ikony]

  pre päť hlasov a violu na poéziu Borisa Chersonsky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Adventný koncert, Malá sála Slovenskej Filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Sylvia Urdová (umv.), Hilda Gulyásová (s), Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Mária Páleníková (v)

 • 19.10.

  2022

  Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Tomáš Šelc (bbr), Sylvia Urdová (org)

 • 19.10.

  2022

  Ladislav Stanček: Ave Maria, op. 17a

  pre ženský zbor a organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Katarína Ďurdinová (v), , Juraj Tomka (vn)

 • 19.10.

  2022

  Mikuláš Moyzes: Missa brevis

  pre jednohlasný spev a organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Katarína Ďurdinová (v), Júlia Urdová (v), , Juraj Tomka (vn)

 • 19.10.

  2022

  Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 2 A dur op. 19

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Katarína Ďurdinová (v), Júlia Urdová (v), , Juraj Tomka (vn)

 • 06.11.

  2021

  Vladimír Bokes: Te Deum, op. 93

  pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrea Ľuptáková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 04.11.

  2021

  Marian Kittner: Requiem

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra, Žilina, SK

  INTERPRETI: Mária Porubčinová (s), Terézia Kružliaková (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 09.12.

  2020

  Víťazoslav Kubička: Vivat Hummel

  zdravica

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert k 240. výročiu príchodu Hummelovcov do Wartbergu, Evanjelický kostol, Senec, SK

  INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Irena Troupová (s), Helena Škripecká Oborníková (a), Tomáš Šelc (bbr), Collegium Wartberg, Ivica Gabrišová (fl), Karolína Krigovská (vn), Daniel Rumler (vn), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Krigovský (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Ave Maria

  pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (bas), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Credo

  pre 4 hlasy a sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 01.03.

  2020

  Lukáš Borzík: Signum Magnum

  pre soprán, basbarytón a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Signum Magnum, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Tomáš Šelc (bbr), Komorný orchester ZOE, Ondrej Olos (dir.)

 • 18.06.

  2015

  Ľuboš Bernáth: Motetus sacrum I.

  pre soprán, barytón, miešaný zbor, husle, violončelo, klarinet a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Musica sacra, Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra, SK

  INTERPRETI: Ildikó Szakács (s), Tomáš Šelc (br), Bratislava Vocal Consort, Komorný orchester Ad Libitum, László G. Horváth (vn), Viktor Juhász (vc), Peter Kazán (cl), Eszter Beáta Gincsai (pf), Iveta Weis Viskupová (dir.)

 • 20.06.

  2014

  Daniel Remeň: Podľa dní, kedy sme videli nešťastie

  pre barytón (alebo chlapčenský alt) a gitaru

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tomáš Šelc (br), Martin Krajčo (gui)

 • 20.06.

  2014

  Peter Groll: Žalm 6

  pre basbarytón a gitaru

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tomáš Šelc (bbr), Martin Krajčo (gui)

 • 10.07.

  2010

  Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)

  Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK

  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)

 • Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 3 op. 32

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Júlia Urdová (v), Katarína Ďurdinová (v), , Juraj Tomka (vn)

Významné uvedenie v zahraničí

 • 19.10.

  2022

  Eugen Suchoň: Slovenská jednohlasná omša ESD 105

  pre unisono zbor a cappella

  Významné uvedenie v zahraničí

  Koncert slovenskej sakrálnej hudby 20. storočia, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Skalica, SK

  INTERPRETI: Schola Minor, Eva Šušková (ms), Tomáš Šelc (bbr), Katarína Ďurdinová (v), Júlia Urdová (v), Sylvia Urdová (org), Juraj Tomka (vn)

Zahraničné

 • 22.12.

  2015

  Joseph Umstatt: Missa natalitia G dur

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malá sála Slovenskej filharmónie , Bratislava , SK

  INTERPRETI: Tereza Maličkayová (s), Jarmila Vantuchová (a), Matúš Šimko (t), Tomáš Šelc (b), Il Cuore Barocco, Tomáš Kardoš (umv.)

x