2016

Reflexy

pre klavír

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: pf

2015

Šesť meditácií

pre klavír

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: pf4m

2015

Šesť antifónií

pre klavír

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: pf

2015

Prší, prší

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: 2vn, pf

2015

Symfónia D dur – 4. časť (Finále)

pre orchester

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi

2014

Téma s variáciami

pre klavír

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: pf

2013

Sláčikové kvarteto č. 9 d mol

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2012

Prelúdium

pre klavír

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: pf

2012

Štyri etudy

pre husle a klavír

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: vn, pf

2012

Giga

pre klavír

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: pf

2011

Heptagonon

pre štvoro huslí

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: 4vn

2009

Variácie na tému J. P. E. Martiniho "Plaisir d'amour"

pre sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Trvanie: 12'

Vydavateľ: Hudobný fond

2007

Kammermusik

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: CM, archi, ad lib. tp

2007

Sonáta č. 8 G dur

Rok vzniku: 2007

Obsadenie: vn, pf

2006

Prsto-klady

pre štyri violončelá

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: 4vc

2006

Návrh na slovenskú hymnu

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: orch: flp, fl, 3cl, fg, 2fc, fct, euf, 3cr, 3tr, 3tn, 2tu, bat

Trvanie: 1'

2005

Apokryfy

pre husle a violončelo

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: vn, vc

2002

Pískané pre Romana

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: v/fl/ob/cl/vn,..., pf

1998

Arirang

Kórejská pieseň pre husle a klavír

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: vn, pf

1998

W. A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 2 D dur KV 211

(kadencie, vyzdobenia fermát a vstupy)

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: vn

1997

Starošpanielske variácie

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: fl, vn, gui

Trvanie: 8'

1996

Pieseň pre Waltera Ahlemeiera (Walter Ahlemeier-Lied)

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: CM, pf

Trvanie: 5'

1995

Znelka pre Cíferskú hudobnú jar

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: fiati

Trvanie: 2'

1994

Chromatika pre začiatočníkov

13 malých skladieb

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 18'

Vydavateľ: Tre Media Verlage Karlsruhe

1993

Sonátová časť

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: ar, 4vc

1993

Zastaveníčko

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: 8vl

1992

K. Stamitz: Koncert G dur

(kadencie, vyzdobenia fermát a vstupy)

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: vn, orch

Venovanie: Pavlovi Bogaczovi

1990

III. R-MUSIK

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: C

Trvanie: 35'

1990

24 Caprices

pre husle

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: vn

Vydavateľ: Tre Media Verlage, Karsruhe

1990

Recitatív podľa: Kurt Tucholsky: Mein Nachruf

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: v, pf

Text: K. Tucholsky

1990

Sonáta č. 4 A dur

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 22'

1990

Sonáta č. 3 D dur

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 24'

1986

Nórska ľudová pieseň "Ola Glomstulen"

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: 2t, 2b, pf

Trvanie: 2'

1986

Téma s variáciami

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: 2vn

1986

Maska

Opera v 3 dejstvách

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: soli, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, ar, archi

Text: E. T. A. Hoffmann

1986

Symfónia G dur (Malá)

(len 4. časť)

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, archi

Trvanie: 30'

1983

Kontrapunktický denník

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: pf

1982

Variácie na islandskú ľudovú pieseň (Tyrr var ott i koti katt)

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: ac

Trvanie: 8'

1981

Orchestrálne variácie na “Blíž k Tebe, Bože môj”

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi

Trvanie: 22'

1981

Šesť malých skladieb

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: 6-7 fld

Trvanie: 6'

1981

33 variácií na vlastnú tému

pre klavír

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: pf

Trvanie: 30'

1980–2006

Arabesque

Rôzne menšie skladby pre klavír

Rok vzniku: 1980–2006

Obsadenie: pf

1980

Missa E dur

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: CM, orch

1980

Perpetuum mobile

pre akordeón

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: ac

Trvanie: 6'

1980

Valčík A dur (Harfenwalzer)

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: ar, 2vn, vl, vc

Trvanie: 6'

1979

Štyri menuety

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: fld, pf/cmb

Vydavateľ: Moeck Verlag Celle

1978

Reliéf

pre dvoje sólových huslí a sláčikový komorný orchester (klavír)

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: 2vn, archi/pf

Trvanie: 7'

1978

Tri humoresky

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: 3tr, 2tu

Trvanie: 10'

1978

Malý Souvenir

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 5'

1977

Tri české tance

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: ac/pf

1977

Rückblick (Pohľad späť)

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: ob, cl, vn, vl, vc, cb

Trvanie: 9'

1975

II. R-MUSIK

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: C

1972

Der Kammerton

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: archi

1972

Ein Gespräch mit Gott

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: orch

1972

Tempo

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: archi

1971

Staccato

pre dychové, klávesové, drnkacie a sláčikové nástroje

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: orch: strum.adlib

1970

Notausgang

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: orch

1970

Stimmen

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: archi

1970

Interpretation einer Kritik

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: 3strum.adlib

1968

Ikebana

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: A

Réžia: M. Peťovský

1968

Dukát z rozprávky

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: SH

Réžia: E. Šinko

1968

Východoslovenské železiarne II, III

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1968

Svätý Juraj Majstra Pavla

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: KD

Réžia: M. Ricotti

1968

Rapsódia v bielom

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1968

Poľovníctvo v Československu II

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1968

Návšteva u M. Benku

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: KD

Réžia: J. Pogran

1968

Kovohuty Istebné

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1968

Janko Alexy

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: KD

Réžia: M. Černák

1968

Bezpečnosť atómových elektrární

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: KD

Réžia: M. Černák

1968

O veľkej repe

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: A

Réžia: M. Peťovský

1968

Les adieux

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: ac/pf

1968

Ladenie (Stimmen)

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: archi/orch

Trvanie: ad lib.

Vydavateľ: Universal Edition Wien

1967

Pokazený koniec

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: A

Réžia: M. Peťovský

1967

Šahin

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: SH

Réžia: C. Kováč

1967

Východoslovenské železiarne

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1967

Poľovníctvo v Československu I

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1966

Výskum teplotných rázov

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: KD

Réžia: M. Černák

1966

Slovenský raj

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: KD

Réžia: V. Kubenko

1966

Epilógy

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1966

Kaolín a výroba porcelánu

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1966

NHKG vám ponúka

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1966

Zrkadlenie vôd Oravy

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1966

Ohnivé rieky

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1966

Vlado, Marienka, Jojo…

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: KD

Réžia: P. Sýkora

1965

Naše ulitníky

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1965

Pohľad do zeme

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: KD

Réžia: M. Ricotti

1965

Zimné intermezzo

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: KD

Réžia: J. Pogran

1965

Nie je škola ako škola

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: KD

Réžia: C. Kováč

1965

3 x prečo č. 17

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: KD

Réžia: J. Pogran

1965

Rozhovor času s hmotou

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: fg, 3bat

1965

Komentár

k impresiám na obraz M. Medka

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: Xbat

1965

Mozog

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: KD

Réžia: M. Ricotti

1964

Zo života škodcov okopanín

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: KD

Réžia: M. Ricotti

1964

Chlapec a zornička

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1964

Bazovský

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: KD

Réžia: J. Pogran

1964

Črievička

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: KD

Réžia: M. Ricotti

1964

Zabráňte reumatickej horúčke

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1964

Otec parných turbín

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1964

Výskum ochrany zariadenia jadrovej elektrárne

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: KD

Réžia: M. Černák

1963

Srdce a svedomie

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: J. Zachar

1963

Bratislava – mesto na Dunaji

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: P. Čalovka

1963

Rozhovor

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: O. Krivánek

1963

Stredoveké spišské mestá

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1963

Trenie a jeho význam v praxi

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1963

Zemný plyn

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1963

Nebezpečné hrdinstvá

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1963

Vtedy v noci

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: KD

Réžia: K. Barlík

1962

Nezmar hnedý

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: KD

Réžia: M. Ricotti

1962

3 x prečo

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: KD

Réžia: P. Miškuv

1958

Prelúdium

pre violu

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: vl

?

Confessio (Slovenský Otčenáš)

pre mužský recitačný zbor a kravské zvonce

Obsadenie: VM, xcio

?

Reaktionen

Obsadenie: strum. adlib

?

Children’s Corner

Obsadenie: strum.adlib

1936

opera

symfonický orchester

komorný orchester

dychový orchester

 • 2006

  Návrh na slovenskú hymnu

  Obsadenie: orch: flp, fl, 3cl, fg, 2fc, fct, euf, 3cr, 3tr, 3tn, 2tu, bat

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

tri sólové nástroje a orchester

inštrumentálne komorné diela

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

dva nástroje

dva klavíry

tri nástroje

klavírne trio

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

dychové kvinteto

šesť nástrojov

osem nástrojov

deväť nástrojov

10–15 nástrojov

16–20 nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

hlas (hlasy) sólo

inštruktívne

úpravy

elektroakustické

miešaný zbor

zbor a klavír

 • 1996

  Pieseň pre Waltera Ahlemeiera (Walter Ahlemeier-Lied)

  Obsadenie: CM, pf

animovaný film

 • 1968

  Ikebana

  Obsadenie: A

 • 1968

  O veľkej repe

  Obsadenie: A

 • 1967

  Pokazený koniec

  Obsadenie: A

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1968

  Východoslovenské železiarne II, III

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Svätý Juraj Majstra Pavla

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Rapsódia v bielom

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Poľovníctvo v Československu II

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Návšteva u M. Benku

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Kovohuty Istebné

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Janko Alexy

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Bezpečnosť atómových elektrární

  Obsadenie: KD

 • 1967

  Východoslovenské železiarne

  Obsadenie: KD

 • 1967

  Poľovníctvo v Československu I

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Výskum teplotných rázov

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Slovenský raj

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Epilógy

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Kaolín a výroba porcelánu

  Obsadenie: KD

 • 1966

  NHKG vám ponúka

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Zrkadlenie vôd Oravy

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Ohnivé rieky

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Vlado, Marienka, Jojo…

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Naše ulitníky

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Pohľad do zeme

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Zimné intermezzo

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Nie je škola ako škola

  Obsadenie: KD

 • 1965

  3 x prečo č. 17

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Mozog

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Zo života škodcov okopanín

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Chlapec a zornička

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Bazovský

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Črievička

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Zabráňte reumatickej horúčke

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Otec parných turbín

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Výskum ochrany zariadenia jadrovej elektrárne

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Srdce a svedomie

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Bratislava – mesto na Dunaji

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Rozhovor

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Stredoveké spišské mestá

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Trenie a jeho význam v praxi

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Zemný plyn

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Nebezpečné hrdinstvá

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Vtedy v noci

  Obsadenie: KD

 • 1962

  Nezmar hnedý

  Obsadenie: KD

 • 1962

  3 x prečo

  Obsadenie: KD

strednometrážny hraný film

 • 1968

  Dukát z rozprávky

  Obsadenie: SH

 • 1967

  Šahin

  Obsadenie: SH

x