• -

    Konzervatórium v Žiline (klavír - )

  • -

    VŠMU, magisterské a doktorandské štúdium (klavír – Daniela Varínska)

  • 2005

    ukončenie postgraduálneho štúdia na Schola Cantorum v Paríži (Eugen Indjič)

Zuzana Biščáková ako sólistka účinkovala s orchestrom Konzervatória v Žiline, so Štátnou filharmóniou Košice a so Symfonickým orchestrom RTVS a spolupracovala aj s ďalšími hudobnými telesami (Melos Ethos Ensemble, Ostravská filharmónia, Ostravská banda, Veni Ensemble, Komorný orchester Technik a i.). Je členkou zoskupenia Cluster Ensemble i barokového zoskupenia Flauto dolce, z čoho vyplýva, že okrem interpretácie svetovej a domácej klavírnej tvorby skladateľov 20. storočia i súčasnosti, sa venuje aj starej hudbe. 

V oblasti komornej hry spolupracuje s početnými domácimi a zahraničnými interpretmi (P. Rundel, P. Kotík, R. Kluttig, E. Sharp, J. Kubera, Ivan Šiller, Marián Lejava, Nao Higano, Silvia Adamíková, Jana Pastorková, Martina Masaryková, Katarína Dučai, Jana Tomanová, Andrej Gál, Peter Zwiebel, Peter Mosorjak, Branislav Dugovič, Martin Adámek a i.), s ktorými nahráva pre RTVS a účinkuje na festivaloch a koncertoch doma a v zahraničí (Gaida festival vo Vilniuse, Melos–Étos, Ars Nova Cassoviae, Konvergencie, Orfeus, Space, Ostravské dny, a i.).

Pegagogicky pôsobila na Konzervatóriu v Bratislave. Je členkou porôt domácich súťaží a tiež spoluorganizátorkou hudobných a hudobno-výchovných projektov.

 

x