2023

DOHNALOVÁ, Lýdia: Koncerty : 9. 11. 2023 Žilina, Dom umenia Fatra

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 5

2023

KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Piano Days 2021 : Viac ako sľubný štart ...

Ohnivý ostrov

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 4 – 5

2018

KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti : Klavírne vízie Suchoňa a Massiaena

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 5

2018

MANERA BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Fazioli talianska tradícia [rozhovor]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 14 – 15

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Visions de l´Amen

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 12

2017

MANERA BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Chopinovské soirée Eugena Indjića

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 4

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

2016

PLATZNER, Alexander: Do tretice všetko najlepšie

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

2011

KOLÁŘ, Robert: Ostravské dny 2011

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 15

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 7

2010

BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Kurzy Flauto dolce predstavili aj „vychádzkovú“ flautu

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 9

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

2008

BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Olivier Messiaen (1908-1992): Vingt regards sur I'Enfant-Jésus (Dvadsať pohľadov na Ježiša-dieťatko)

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 11, s. 12 – 14

2007

MANERA BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Filozoficko-estetické korene a symbolika Messiaenovej hudobnej reči

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2007, roč. 4, č. 2, s. 21 – 23

2002

SK: Študentské pódium

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 25
(klavírny recitál)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2007

  MANERA BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Filozoficko-estetické korene a symbolika Messiaenovej hudobnej reči

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2007, roč. 4, č. 2, s. 21 – 23

Personálna bibliografia – Analýzy diel

 • 2008

  BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Olivier Messiaen (1908-1992): Vingt regards sur I'Enfant-Jésus (Dvadsať pohľadov na Ježiša-dieťatko)

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 11, s. 12 – 14

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2018

  MANERA BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Fazioli talianska tradícia [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 14 – 15

 • 2017

  MANERA BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Chopinovské soirée Eugena Indjića

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 4

 • 2010

  BIŠČÁKOVÁ, Zuzana: Kurzy Flauto dolce predstavili aj „vychádzkovú“ flautu

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 9

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  KOŠIČOVÁ, Renáta: Eugen Suchoň: Komorné dielo 1923 – 1977 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Koncerty : 9. 11. 2023 Žilina, Dom umenia Fatra

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 5

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Piano Days 2021 : Viac ako sľubný štart ...

  Ohnivý ostrov

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 4 – 5

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Visions de l´Amen

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 12

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti : Klavírne vízie Suchoňa a Massiaena

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 5

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

 • 2016

  PLATZNER, Alexander: Do tretice všetko najlepšie

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Ostravské dny 2011

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 15

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 7

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

 • 2002

  SK: Študentské pódium

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 25
  (klavírny recitál)

x