• 1999 - 2004

    Konzervatórium v Bratislave, hra na lesnom rohu

  • 2004 - 2009

    VŠMU (orchestrálne dirigovanie - Ondrej Lenárd, Peter Feranec)

  • 2006 -2007

    súkromné konzultácie na HAMU v Prahe (Jiří Bělohlávek, Leoš Svarovský)

Daniel Simandl spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice (ako dirigent výchovných koncertov), Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnym komorným orchestrom Žilina (dirigent operných matiné pre deti a ich rodičov) a ako dirigent pôsobil v Opernom štúdiu VŠMU. Od 2010 je pedagógom Konzervatória v Bratislave, kde je dirigentom a vedúcim hudobného naštudovania v opernom štúdiu a vyučuje aj dirigovanie, sluchovú analýzu a hru z partitúr.

V Opere SND pôsobil vo viacerých funkciách - ako asistent zbormajstra, asistent hudobného naštudovania (Hry o Márii, I Due Foscari), asistent dirigenta (Kráľ Teodor v Benátkach) a ako hosťujúci dirigent (Tajomný kľúč, Martin a slnko, Bajadéra). V sezóne 2011/12 bol asistentom dirigenta pri príprave Dvořákovej opery Rusalka v Janáčkovej opere Brno.

Ako korepetítor a asistent dirigenta pôsobil na opernom festivale v Gars am Kamp v Rakúsku, v súčasnosti spolupracuje s renomovaným viedenským zborom Arnold Schönberg Chor. 

V roku 2013 ako klavirista spolupracoval so spevákom Jaroslavom Pehalom pri uvádzaní recitálu piesní G. Verdiho "Vivat Verdi" pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa (koncerty v Hlohovci, Bratislave, Nitre, Kežmarku, Viedni a i.).

Je tiež zbormajstrom a zakladateľom mužského vokálneho zoskupenia Danubius Octet Singers.

x