• 1994 – 1997

  Konzervatórium Žilina (gitara – Ján Labant)

 • 1997 – 2003

  VŠMU (Jozef Zsapka a jeho asistent Miloš Slobodník)

 • 2000/2001

  ročné štipendium MŠ SR (študijný pobyt na Hudobnej akadémií v Katowiciach, gitara – Alina Gruszka a Wanda Palaczová)

 • od 2003

  externý pedagóg hry na gitare na Katedre hudobnej výchovy PF UKF v Nitre

Počas štúdia sa pravidelne zúčastňoval na hudobných festivaloch v Kutnej Hore, Mikulove, Tychach, Krynici, Londýne, Lichtenštajnsku, Bratislave a Nitre. Absolvoval majstrovské kurzy s významnými svetovými gitaristami (napr. s A. Carlevarom, A. Prierrim, Z. Dukićom, P. Steidlom, J. M. Gallardom Del Rayom, M. Escarpa, M. Trösterom, P. Bellinatim, M. I. Siewersom, T. Offermannom, A. Burguetem, P. Zaleskim, K. Ragossnikom, J. Clormannom). Spolupracoval so súbormi Musica Aeterna a Veni Ensemble, nahrával pre Slovenský rozhlas. Okrem klasickej hudby aktívne pôsobí v oblasti pop-rocku, jazzu, improvizácie a komponovania.

x