2023

(HC): Spravodajstvo

Zomrel Igor Bázlik

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 21

2021

TASR: Všestranný hudobný skladateľ Igor Bázlik sa dožíva 80 rokov

Pravda – Kultúra, 5. 12. 2021

2021

HAVERDA, Andi Ray: Skladateľ a klavirista Igor Bázlik

Nový Populár, 2021, č. 5, s. 18 – 19

2019

MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre

Opera Slovakia, 2019

2007

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Nikto nevie, z čoho bude hit [rozhovor]

Pravda-Moment, 2007, č. 21, s. 4 – 5

2003

HRABKOVÁ, Mária: Každého doma vyzúvam už pri dverách. Pod lupou: Igor Bázlik, hudobný skladateľ, klavirista, dirigent, režisér, dramaturg

Nový deň, 2003, č. (9. 5.), s. 5

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Autorský

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 10, s. 15

1999

DVOŘÁK, Karel Ilja: Plné vrecká hudby : hovoríme s hudobným skladateľom Igorom Bázlikom

Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 15, s. 1, 8

1999

DVOŘÁK, Karel Ilja: Neznesiteľne ľahké a plné vrecká hudby : hovoríme s hudobným skladateľom Igorom Bázlikom

Evanjelický posol spod Tatier, 1999, roč. 89, č. 8, s. 8 – 9

1998

JURÍK, Marián: Igor Bázlik [heslo]

100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 27 – 31

1996

SEDLICKÝ, Tibor: 55. výročie : Igor Bázlik

K dejinám zborového spevu na Slovensku : O jubilujúcich skladateľoch, dirigentoch, speváckych zboroch, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 21 – 23

1984

KOVÁŘOVÁ, Anna: Symfonické koncerty

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 1, 3
(Štyri rozprávky pre detský zbor a orchester)

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Koncert folklórnej hudby

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 4
(Horou, chlapci, horou, koncertantná skladba)

1978

BERGER, Igor: Igor Bázlik: Svadobná pieseň

Rytmus, 1978, roč. 29, č. 9, s. 7

1976

GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 3, 5

1976

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hľadanie (alebo – boj o formu musicalu)

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 1, s. 4

1975

HAVIAR, Štefan: Slovenský festival politickej piesne

Martin 75

1974

MAČUGOVÁ, Gizela: "Pilárik" v estrádnom

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 12, s. 8

1973

V rozhlase u Igora Bázlika

Populár, 1973, roč. 5, č. 7, s. 10 – 12

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: Glosár: Vyberte si pesničku

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 22, s. 3

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1998

  JURÍK, Marián: Igor Bázlik [heslo]

  100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 27 – 31

 • 1996

  SEDLICKÝ, Tibor: 55. výročie : Igor Bázlik

  K dejinám zborového spevu na Slovensku : O jubilujúcich skladateľoch, dirigentoch, speváckych zboroch, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 21 – 23

 • 1976

  GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 3, 5

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1978

  BERGER, Igor: Igor Bázlik: Svadobná pieseň

  Rytmus, 1978, roč. 29, č. 9, s. 7

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  (HC): Spravodajstvo

  Zomrel Igor Bázlik

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 21

 • 2021

  TASR: Všestranný hudobný skladateľ Igor Bázlik sa dožíva 80 rokov

  Pravda – Kultúra, 5. 12. 2021

 • 2021

  HAVERDA, Andi Ray: Skladateľ a klavirista Igor Bázlik

  Nový Populár, 2021, č. 5, s. 18 – 19

 • 2019

  MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre

  Opera Slovakia, 2019

 • 2007

  DVOŘÁKOVÁ, Helena: Nikto nevie, z čoho bude hit [rozhovor]

  Pravda-Moment, 2007, č. 21, s. 4 – 5

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Autorský

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 10, s. 15

 • 2003

  HRABKOVÁ, Mária: Každého doma vyzúvam už pri dverách. Pod lupou: Igor Bázlik, hudobný skladateľ, klavirista, dirigent, režisér, dramaturg

  Nový deň, 2003, č. (9. 5.), s. 5

 • 1999

  DVOŘÁK, Karel Ilja: Neznesiteľne ľahké a plné vrecká hudby : hovoríme s hudobným skladateľom Igorom Bázlikom

  Evanjelický posol spod Tatier, 1999, roč. 89, č. 8, s. 8 – 9

 • 1999

  DVOŘÁK, Karel Ilja: Plné vrecká hudby : hovoríme s hudobným skladateľom Igorom Bázlikom

  Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 15, s. 1, 8

 • 1984

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 1, 3
  (Štyri rozprávky pre detský zbor a orchester)

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Koncert folklórnej hudby

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 4
  (Horou, chlapci, horou, koncertantná skladba)

 • 1976

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hľadanie (alebo – boj o formu musicalu)

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 1, s. 4

 • 1975

  HAVIAR, Štefan: Slovenský festival politickej piesne

  Martin 75

 • 1974

  MAČUGOVÁ, Gizela: "Pilárik" v estrádnom

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 12, s. 8

 • 1973

  V rozhlase u Igora Bázlika

  Populár, 1973, roč. 5, č. 7, s. 10 – 12

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Glosár: Vyberte si pesničku

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 22, s. 3

x