• 1958 – 1962

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Pavla Pokojná, kompozícia – Miloslav Kořínek, Andrej Očenáš, dirigovanie – Kornel Schimpl)

 • 1962 – 1966

  VŠMU v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes, klavír – Rudolf Macudziński)

 • 1966 – 1969

  hudobný redaktor Čs. rozhlasu v Bratislave

 • 1969 – 1978

  hudobný režisér Čs. rozhlasu v Bratislave

 • od 1979

  v slobodnom povolaní ako skladateľ, aranžér, dirigent, hráč na klávesových nástrojoch a pedagóg hudobno-dramatického odboru Konzervatória v Bratislave

 • od 2001

  spolupráca s Monikou Stanislavovou (ako Duo Evergreens)

"Vo svojej tvorbe inklinoval spočiatku k javiskovej tvorbe, filmu a neskôr sa prezentoval veľkým počtom piesňovej tvorby a skladbami s rôznymi netradičnými formami a obsadením. Vo svojej tvorbe sa prejavuje ako pohotový skladateľ hudby rôznych žánrov a foriem, najmä tam, kde môže uplatniť prvky populárnej hudby, džezu, beatu ako aj ľudovej hudby."

(JURÍK, Marián: Igor Bázlik. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 27.)

x