2022

UNGER, Pavel: Ave Maria v zrkadle storočí – s Gustávom Beláčkom na CD dvojalbume [recenzia CD]

Opera Slovakia, 24. 2. 2022

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina sa predstavil v Krakove

Opera Slovakia, 12. 9. 2021

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom [recenzia CD]

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hoffmannove poviedky v Opere SND. Stačili by aj v jednom obsadení…

Opera Slovakia, 18. 6. 2019

2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Repríza s novými hlasmi

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 41

2019

UNGER, Pavel: Eugen Suchoň : Piesňové cykly [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 52

2019

VONGREJ, Ľudovít: Gustáv Beláček: Život s hudbou a históriou

Opera Slovakia, 28. 2. 2019

2019

BLEHA, Peter: Hoffmannove poviedky v SND – koprodukcia, ktorá sa nakoniec nekonala

Denník N, 18. 6. 2019

2019

BLAHO, Vladimír: Obyčajný Don Carlo?

Opera Slovakia, 13. 1. 2019

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 3

2019

ČERVENKA, Jozef: Nedotiahnuté Hoffmannove poviedky v SND

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 35

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 16

2019

UNGER, Pavel: Gustáv Beláček a jeho CD „s fantastickými krajinami piesne“ [recenzia CD]

Opera Slovakia, 30. 10. 2019

2019

PŘIBILOVÁ, Lenka: Slovenští interpreti na Podzimním festivalu duchovní hudby

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 36 – 37

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : 45 rokov ŠKO

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 18 – 19

2018

ČERVENKA, Jozef: Verdiho Don Carlo v Opere SND – osudom vláčený smutný hrdina

Opera Slovakia, 23. 10. 2018

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Správa pre Slávika

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 13

2018

TICHÝ, Stanislav: Bratislavské hudobné slávnosti : Košická filharmónia s nemeckou hviezdou

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 3 – 4

2017

redakcia: Nový festival komornej hudby v renesančnom kaštieli Kotešová pri Žiline

Opera Slovakia, 28. 8. 2017

2017

redakcia: O nadvládě režisérů i o Jiřím Bělohlávkovi. Ptali jste se Gustáva Beláčka

Opera Plus, 29. 6. 2017

2016

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Valčuhovský večer

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 3

2016

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nová slovenská dramma giocoso

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 25

2015

ČERVENKA, Jozef: Vec Konwitschny

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 26

2015

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Figaro sem, Figaro tam

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 30 – 31

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Žilina : noblesa i rozmanitosť

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 11

2014

BAYER, Robert: Mníchov : Nedotiahnutá vec

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 28

2014

HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 10 – 11

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 15

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23

2011

HORKAY, Tomáš: Bratislavské hudobné slávnosti : Vyšehradský koncert

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 12

2010

BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, koncerty. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 3, s. 6

2009

as: Florencia

Úspech slovenského speváka [rozhovor]

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 45

2009

SEREČINOVÁ, Andrea: Gustáv Beláček : Byť pripravený... [rozhovor]

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 1 – 2, s. 20 – 22

2008

ČERVENKA, Jozef: Vysoko nastavená latka Borisa Godunova

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 16 – 17

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 10

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recenzie : Klasika : Franz Liszt: Via crucis, Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 30 – 31

2007

BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 3, s. 8 – 9

2004

ŠVOLÍK, Jozef: S Jiřím Bělohlávkom chystám Beethovenovu omšu

Pravda , 11. 8. 2004, s. 12

2002

DOHNALOVÁ, Lýdia: Gustáv Beláček - jeho cesty (nielen do Remeša) : ...cez Prahu do sveta..

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 10, s. 19 – 20

2002

UNGER, Pavel: Beláčkovo piesňové vyznanie

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 10, s. 14

1999

UNGER, Pavel: Nová kapitola nabuccománie v SND

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 34 – 35

1999

MALOVEC, Ján: Spev si vyžaduje celého človeka : pocit naplnenia po prepojení tela s dušou je úžasný

Slovenská republika, 1. 10. 1999, č. 226, s. 8

1999

Miniprofil HŽ: Gustáv Beláček : bas

Hudobný život , 1999, roč. 31, č. 6, s. 4 – 5

1998

PALOVČÍK, Michal: Večer piesní a árií

Hudobný život , 1998, roč. 30, č. 21, s. 6

1997

URSÍNYOVÁ, Terézia: Z Kultúrneho leta : S vkusom a oduševnením

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 16, s. 6

1997

UNGER, Pavel: Beláčkov pohľad na Schuberta

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 7, s. 5

1996

MICHALOVÁ, Eva: Zeljenkova operná prvotina

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 6

1996

IVANOVÁ, Marta: Basové objavovanie Jolanty : Hovoríme s operným spevákom Gustávom Beláčkom

Pravda , 26. 6. 1996, č. 148, s. 7

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 3, s. 4

1994

JURÍK, Marián: Na dobrej ceste..

Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 23 – 24, s. 7

1994

FÖLDEŠOVÁ, Marta – DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalová Žilina

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 10, s. 4

1993

BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty VŠMU

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 11, s. 5

1993

HANZELOVÁ, Martina: Úspech mladých spevákov

Hudobný život, 1993;, roč. 25, č. 21, s. 2

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  UNGER, Pavel: Ave Maria v zrkadle storočí – s Gustávom Beláčkom na CD dvojalbume [recenzia CD]

  Opera Slovakia, 24. 2. 2022

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina sa predstavil v Krakove

  Opera Slovakia, 12. 9. 2021

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : 45 rokov ŠKO

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 18 – 19

 • 2019

  PŘIBILOVÁ, Lenka: Slovenští interpreti na Podzimním festivalu duchovní hudby

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 36 – 37

 • 2019

  UNGER, Pavel: Gustáv Beláček a jeho CD „s fantastickými krajinami piesne“ [recenzia CD]

  Opera Slovakia, 30. 10. 2019

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 16

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Nedotiahnuté Hoffmannove poviedky v SND

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 35

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 3

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hoffmannove poviedky v Opere SND. Stačili by aj v jednom obsadení…

  Opera Slovakia, 18. 6. 2019

 • 2019

  BLEHA, Peter: Hoffmannove poviedky v SND – koprodukcia, ktorá sa nakoniec nekonala

  Denník N, 18. 6. 2019

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: Gustáv Beláček: Život s hudbou a históriou

  Opera Slovakia, 28. 2. 2019

 • 2019

  UNGER, Pavel: Eugen Suchoň : Piesňové cykly [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 52

 • 2019

  BLAHO, Vladimír: Obyčajný Don Carlo?

  Opera Slovakia, 13. 1. 2019

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Repríza s novými hlasmi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 41

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavské hudobné slávnosti : Košická filharmónia s nemeckou hviezdou

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 3 – 4

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Správa pre Slávika

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 13

 • 2018

  ČERVENKA, Jozef: Verdiho Don Carlo v Opere SND – osudom vláčený smutný hrdina

  Opera Slovakia, 23. 10. 2018

 • 2017

  redakcia: Nový festival komornej hudby v renesančnom kaštieli Kotešová pri Žiline

  Opera Slovakia, 28. 8. 2017

 • 2017

  redakcia: O nadvládě režisérů i o Jiřím Bělohlávkovi. Ptali jste se Gustáva Beláčka

  Opera Plus, 29. 6. 2017

 • 2016

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Valčuhovský večer

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 3

 • 2016

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nová slovenská dramma giocoso

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 25

 • 2015

  ČERVENKA, Jozef: Vec Konwitschny

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 26

 • 2015

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Figaro sem, Figaro tam

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 30 – 31

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 15

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 10 – 11

 • 2014

  BAYER, Robert: Mníchov : Nedotiahnutá vec

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 28

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Žilina : noblesa i rozmanitosť

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 11

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23

 • 2011

  HORKAY, Tomáš: Bratislavské hudobné slávnosti : Vyšehradský koncert

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 12

 • 2010

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, koncerty. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 3, s. 6

 • 2009

  as: Florencia

  Úspech slovenského speváka [rozhovor]

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 45

 • 2009

  SEREČINOVÁ, Andrea: Gustáv Beláček : Byť pripravený... [rozhovor]

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 1 – 2, s. 20 – 22

 • 2008

  ČERVENKA, Jozef: Vysoko nastavená latka Borisa Godunova

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 16 – 17

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 10

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recenzie : Klasika : Franz Liszt: Via crucis, Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 30 – 31

 • 2007

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 3, s. 8 – 9

 • 2004

  ŠVOLÍK, Jozef: S Jiřím Bělohlávkom chystám Beethovenovu omšu

  Pravda , 11. 8. 2004, s. 12

 • 2002

  UNGER, Pavel: Beláčkovo piesňové vyznanie

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 10, s. 14

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Gustáv Beláček - jeho cesty (nielen do Remeša) : ...cez Prahu do sveta..

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 10, s. 19 – 20

 • 1999

  UNGER, Pavel: Nová kapitola nabuccománie v SND

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 34 – 35

 • 1999

  MALOVEC, Ján: Spev si vyžaduje celého človeka : pocit naplnenia po prepojení tela s dušou je úžasný

  Slovenská republika, 1. 10. 1999, č. 226, s. 8

 • 1999

  Miniprofil HŽ: Gustáv Beláček : bas

  Hudobný život , 1999, roč. 31, č. 6, s. 4 – 5

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Večer piesní a árií

  Hudobný život , 1998, roč. 30, č. 21, s. 6

 • 1997

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Z Kultúrneho leta : S vkusom a oduševnením

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 16, s. 6

 • 1997

  UNGER, Pavel: Beláčkov pohľad na Schuberta

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 7, s. 5

 • 1996

  MICHALOVÁ, Eva: Zeljenkova operná prvotina

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 6

 • 1996

  IVANOVÁ, Marta: Basové objavovanie Jolanty : Hovoríme s operným spevákom Gustávom Beláčkom

  Pravda , 26. 6. 1996, č. 148, s. 7

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 3, s. 4

 • 1994

  JURÍK, Marián: Na dobrej ceste..

  Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 23 – 24, s. 7

 • 1994

  FÖLDEŠOVÁ, Marta – DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalová Žilina

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 10, s. 4

 • 1993

  BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty VŠMU

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 11, s. 5

 • 1993

  HANZELOVÁ, Martina: Úspech mladých spevákov

  Hudobný život, 1993;, roč. 25, č. 21, s. 2

x