Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2001

  MOKRÁ, Barbara: Ďalším dobrým pedagógom sú moje uši

  Národná obroda , 4. 5. 2001, roč. 12, č. 102

 • 2001

  JANÍK, Branislav: Česká Thália slovenskej opernej speváčke

  Národná obroda , 26. 3. 2001 , roč. 12, č. 71, s. 15

 • 2000

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moja Katrena : sopranistka Klaudia Dernerová

  Slovenka , 2000, č. 52, s. 26 – 27

 • 1999

  URSÍNYOVÁ, Terézia: 2. Medzinárodná spevácka súťaž Lucie Poppovej

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 6, s. 30 – 31

 • 1999

  UNGER, Pavel: Pokrivkávajúci verizmus v SND

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 1 – 2, s. 24 – 25

 • 1998

  RERKOVÁ, Gabriela: Ja nechodím do práce, ja chodím spievať." : Sólistka opery Národného divadla v Bratislave Klaudia Dernerová

  Spišský kuriér , 8. 12. 1998, s. 6 – 8

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Večer piesní a árií

  Hudobný život , 1998, roč. 30, č. 21, s. 6

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 22, s. 8

 • 1996

  PALOVČÍK, Michal: Kriesenie umeleckých hodnôt

  Opera SND k nedožitému jubileu Jána Cikkera

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 20, s. 8

 • 1996

  KOVÁŘOVÁ, Anna: 14. ročník medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 12, s. 1 – 2

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Boitov Mefistofeles konečne v opere SND

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 6

 • 1993

  HANZELOVÁ, Martina: Úspech mladých spevákov

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 21, s. 2

x