• 2001

  Cena Thálie (ČR)

  za hlavnú rolu Kateriny v Šostakovičovej opere Lady Macbeth Mcenského okresu

 • 2001

  Súťaž BBC Singer of the World, Cardiff (Wales)

  - postup do semifinále

 • 1999

  Medzinárodná spevácka súťaž Lucie Popp v Bratislave (SK)

  - 2. cena

 • 1996

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  - 1. cena v 2. kategórii

 • 1993

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  - laureátka, Cena Andreja Kucharského a Cena Českého rozhlasu za najlepšiu interpretáciu hudby 20. storočia

x