• 2020

  JOZEF GREŠÁK

  CD - Hudobný fond

  1. Jozef Grešák: Komorná symfónia

   Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  2. Jozef Grešák: Koncert pre klavír a orchester

   Ladislav Fanzowitz (pf), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  3. Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

   Linda Ballová (s), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  4. Jozef Grešák: Organová symfónia

   Marek Paľa (org), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

x