2013–2014

Štvorylka, op. 49

Obsadenie: fl, cl, vn, vc

2010

Päť krokov v džungli, op. 45

Obsadenie: orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 2tn, tu, tp, bat, ar, archi

2009

Stolár zvierat, op. 44

Obsadenie: CM, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg (1cfg), 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, ar, pf, org, archi

1996

Bratislava–Staré Mesto

Obsadenie: 1–6tr, 0–3tn, 0–1tpc, 0–1gc, 0–1pti(pto)(trg), tpc

1996

Bratislava–Staré Mesto

Obsadenie: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 4tr, 3tn, tu, tp, 2tpc, pti, gc, archi

1995, 1999

Áronovské požehnanie

Obsadenie: b, fl, cr, tr, org, trg, ar, 2vn, vl, vc (2. verzia bbr, fl, gui, 3vn)

1994

Kto je? Ja som! A čo chceš?!

Obsadenie: v, vn, sxt, gui, tno

1991

Kvinteto pre orchester

Obsadenie: 1–4fl, 1–4ob, 1–4cl, 1–4vm, 20–40vn, cb, tam, dir

1991

Bach 44

Obsadenie: 4fl

1989

Subdominanto-dominanto – Dominanto-subdominanto.

Obsadenie: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, tr, tn, bat, archi

1989

Pochod '89

Obsadenie: orch: flp, 2fl, ob, clp, 3cl, sxa, sxt, 2fg, 4cr, 2fc, fct, euf, 2tres, 2tr, trb, 2tn, tnb, 2tu, tp, trg, tpc, pti, gc

1988–1989

Walter in Baden, op. 23

Obsadenie: 2s, 2a, t, 2b, ob, gui, pf, dir

1988

Breh op. 20

Obsadenie: fld, vn, cr, mg

1988

Istropolitana

Obsadenie: 3cr, 3tr, 3tn, dr

1986

Jaký pán, taký krám

Obsadenie: CF

1986

Vydala mamka, vydala dcéru

Obsadenie: CM

1986

Horela lipka

Obsadenie: pf

1985

Vianočné variácie pre husle sólo op. 12

Obsadenie: vn

1985

Predkovia

Obsadenie: CM

1985

Hore na Poľane

Obsadenie: CF

1985

Allegro pre flautu a klavír op. 11

Obsadenie: fl, pf

1984

Variácie pre čembalo op. 6

Obsadenie: cmb

1984

Rondo pre akordeón op. 5

Obsadenie: ac

1984

Hej, horou, horou

Obsadenie: CMa

1984

Kolo, kolo mlynské

Obsadenie: CB

1983

Topánky

Obsadenie: pf

1983

Hlasy

Obsadenie: pf

1982

Žatva

Obsadenie: pf

1964

javiskové

symfonický orchester

komorný orchester

 • 1989

  Pochod '89

  Obsadenie: orch: flp, 2fl, ob, clp, 3cl, sxa, sxt, 2fg, 4cr, 2fc, fct, euf, 2tres, 2tr, trb, 2tn, tnb, 2tu, tp, trg, tpc, pti, gc

zbor a orchester

 • 2009

  Stolár zvierat, op. 44

  Obsadenie: CM, orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg (1cfg), 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, ar, pf, org, archi

sólový nástroj

 • 1985

  Vianočné variácie pre husle sólo op. 12

  Obsadenie: vn

 • 1984

  Variácie pre čembalo op. 6

  Obsadenie: cmb

 • 1984

  Rondo pre akordeón op. 5

  Obsadenie: ac

klavír a klavír 4-ručne

dva nástroje

tri nástroje

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

šesť nástrojov

sedem nástrojov

10–15 nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

hudobné divadlo

inštruktívne

sóla, zbor a nástroje

elektroakustické

multimediálne projekty

miešaný zbor

 • 1986

  Vydala mamka, vydala dcéru

  Obsadenie: CM

 • 1985

  Predkovia

  Obsadenie: CM

mužský zbor

 • 1984

  Hej, horou, horou

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

 • 1986

  Jaký pán, taký krám

  Obsadenie: CF

 • 1985

  Hore na Poľane

  Obsadenie: CF

detský zbor

 • 1984

  Kolo, kolo mlynské

  Obsadenie: CB

x