• – Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove

 • – VŠMU v Bratislave (dirigovanie – Peter Hradil)

 •  

 • – absolvoval tiež kurz zborového dirigovania u Ondreja Lenárda (Bratislava) a Erwina Ortnera (Viedeň)

 • – majstrovské kurzy cirkevnej hudby (prof. Bernard Huneau, prof. Godehard R. Joppich)

 •  

 • od 1972

  pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (dirigovanie, zborový spev, vedenie zboru); od 1990 zakladateľ a vedúci tamojšieho oddelenia cirkevnej hudby

 • od 1978

  umelecký vedúci a dirigent Komorného zboru Konzervatória v Bratislave

 • od 1995

  umelecký vedúci a dirigent speváckeho zboru Adoremus

Dušan Bill ako umelecký vedúci a dirigent Zboru Konzervatória v Bratislave sa zaslúžil o jeho medzinárodné úspechy na koncertoch v Európe, Austrálii, Ázii, v Severnej a Strednej Amerike. Ako pedagóg Konzervatória v Bratislave organizoval spoločné umelecké projekty s viacerými univerzitnými speváckymi zbormi z USA a s Európskou asociáciou speváckych zborov Europa Cantat.

Dirigoval viaceré zbory: Zbor chrámu sv. Mikuláša v Prešove (1969 – 1972), Prešovský detský zbor (zakladateľ), Bratislavský detský zbor (1975 – 1979), zbor Hudobnej mládeže Slovenska (1980 – 1982), Robotnícky spevokol Bradlan v Trnave (1983 – 1985), Miešaný zbor bratislavských učiteľov (1985 – 1988), Zbor Dómu sv. Martina v Bratislave (1992 – 1995), spolupracoval aj s Komorným zborom Slovenskej filharmónie (1988 – 1994).

Patrí k významným odborníkom na cirkevnú hudbu na Slovensku. Naštudoval a premiéroval viaceré historicky objavné sakrálne diela, napr. skladby z notového archívu Dómu sv. Martina v Bratislave. Istý čas bol členom Hudobnej sekcie Slovenskej liturgickej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska. Významnou mierou sa zaslúžil o medzinárodné uznanie a umelecké úspechy slovenského zborového umenia a slovenskej cirkevnej hudby. 

Pravidelne sa zúčastňuje zborových súťaží a festivalov ako porotca.

x