• 1997

  ROMANTIC SONG/ROMANTICKÁ PIESEŇ [BRAHMS, DVOŘÁK, CHOPIN, TCHAIKOVSKY, SCHNEIDER-TRNAVSKÝ]

  CD - Opus 912591-2

  • Johannes Brahms:

   Eva Blahová (s), Elena Händler (pf)

 • 1981

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Väzenská

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  12. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  15. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)

  16. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  17. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

 • 1979

  BARTOLOMEJ URBANEC A ĽUDOVÁ PIESEŇ

  LP - Opus 9117 0780

  1. Bartolomej Urbanec: Zahrajte mi tichúčko

   Darina Laščiaková (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

  2. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry – Vlha, vlha, pekný vták

   František Livora (vm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

  3. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry – Za horami, za dolami

   František Livora (vm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

  4. Bartolomej Urbanec: Chodníček bjelavý

   Štúdiový orchester, Eva Blahová (vf)

  5. Bartolomej Urbanec: Svadobné melódie

   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Viliam Farkaš (vn), Jozef Katona (vn)

  6. Bartolomej Urbanec: Medzi dvoma brehy

   Helena Petráková (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

  7. Bartolomej Urbanec: Pieseň o slávičkovi

   Milka Bunčeková (vf), Orchester Zlaté husle umeleckého súboru Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku

   Margita Dalmayová-Skyvová (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

  9. Bartolomej Urbanec: Parobská a karička zo Zemplína

   Spevácky zbor SĽUK-u

  10. Bartolomej Urbanec: Na Ďura (Jarné spevy a hry dievčat zo Selca)

   Spevácky zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

 • 1970

  A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS

  LP - Everest 3315

  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000

   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Hirošima

   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Pavol Šimai: Vittoria

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1966

  MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA

  LP - Supraphon SUA 18753

  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Karol Prochotský (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Kühnovi komorní sólisté, Pavel Kühn (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  2. Pavol Šimai: Vittoria

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Hirošima

   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

x