• 1962 - 1968

  štúdium na VŠMU (spev - Anna Hrušovská)

 • 1968 - 1971

  Akademie für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (interpretácia piesní a oratórií - Robert Schollum)

 • 1981

  majstrovské kurzy Salzburg (Erich Werba)

 • 1986

  majstrovské kurzy Siena (Daniel Ferro)

 • 1969 - 2000

  pedagogička vokálnej interpretácie na VŠMU (2010 - Univ. Prof.)

 • od 2004

  pedagogička vokálnej interpretácie na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

 • 2011/12 - 2015

  umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla v Brne

Eva Blahová je poprednou osobnosťou slovenského hudobného a vôbec kultúrneho diania, s významným presahom aj do zahraničia. Jej umeleckú činnosť v oblasti interpretačnej dopĺňala vždy práca pedagogická a časom pribudli ďalšie aktivity, z dnešného pohľadu nemenej významné - organizátorská a porotcovská.

Ako interpretka realizovala sólové vystúpenia nielen doma, ale aj vo väčšine európskych krajín, krajín Ázie, v Spojených štátoch a Kanade. Jej nahrávky vyšli vo vydavateľstvách Opus a Supraphon a v repertoári mali významné zastúpenie aj súčasní slovenskí skladatelia, ktorých tvorbu neraz premiérovala.  

Profesorka Eva Blahová ako uznávaná pedagogička vokálnej interpretácie vychovala rad úspešných spevákov pôsobiacich doma i v zahraničí, patria k nim napr. Magdaléna Kožená, Piotr Beczała, Gustáv Beláček, Peter Berger, Michal Lehotský, Božena Ferancová, Marián Vojtko, Katarína Kramolišová, Lada Biriukov, Renata Pokupič, Yoko Oba, Sonja Runje, Ján Vaculík, Katarína Kurucová, Thomas Weinhappel a mnoho ďalších. Po roku 1989 začala pôsobiť ako hosťujúca profesorka aj v zahraničí, napr. na Univerzite vo fínskom Turku, na Akadémii hudby v Krakove a niekoľko rokov pôsobila v rámci Akadémie European Mozart Foundation. Svojich žiakov má takmer po celom svete.

Bola členkou porôt medzinárodných speváckych súťaží v mnohých krajinách (Česká republika, Poľsko, Kanada, USA, Rusko, Taliansko, Azerbajdžan, Bulharsko ...). V roku 1994 prevzala po Márii Kišonovej-Hubovej vedenie Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave ako jej prezidentka (až do roku 2010). Prof. Blahová je aj v súčasnosti dušou tohto podujatia, keď nemalou mierou prispela k jeho obnoveniu po niekoľkých rokoch. Na Slovensku iniciovala aj Medzinárodnú spevácku súťaž Lucie Popp.

Doslova po celom svete cestovala aj ako spoluorganizátorka a lektorka majstrovských kurzov (Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Holandsko, Kanada, Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Japonsko, Poľsko, Rusko, Južná Kórea, Švajčiarsko, Belgicko, USA, Turecko, Arménsko, Gruzínsko, Austrália a Čína). Ako hlasová poradkyňa pôsobila v opernom dome Norske Opera v Oslo (2005 – 2008) a istý čas aj v Národnom divadle v Prahe.

Umelecký profil Prof. Blahovej dotvára rad ďalších aktivít, ktorými obohatila hudobné dianie doma i v zahraničí. Bola šéfkou umeleckého súboru Janáčkovej opery Národného divadla Brno (2011 – 2015), od roku 2014 prevzala záštitu nad Janáčkovým festivalom v Luhačoviciach. Od roku 1995 je prezidentkou Slovensko - kanadského hudobného fondu, je členkou výborov viacerých hudobných festivalov ako sú BHS, Allegretto v Žiline, bola členkou rady Národného divadla v Prahe (2005 – 2013) i členkou dramaturgickej rady festivalu Pražská jar (2003 – 2009), zakladateľkou pražského festivalu Operné hviezdy zajtrajška v Galérii Miro, spoluzakladateľkou festivalu Dni Európy v Bratislave (1997 – 2003), ale aj členkou nominačného komitétu Trebbie – medzinárodnej ceny v oblasti umenia (od roku 2007). V roku 2010 vystúpila s prednáškou Music education in Slovak na World Forum v Cambridgei. Spolupracuje s Nadáciou Help v Bratislave a Nadáciou Olgy Havlovej.

Prof. Blahová získala viacero spoločenských ocenení i štátnych vyznamenaní.

x