• 2019

  Hudobný fond

  MAREK ŠTRBÁK : ORGAN WORKS BY EAST SLOVAKIAN COMPOSERS

  CD - Hudobný fond

  1. Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola – Prelúdium

   Marek Štrbák(org)

  2. Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola – Irmos

   Marek Štrbák(org)

  3. Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola – Toccata

   Marek Štrbák(org)

  4. Jozef Podprocký: Laudatórium, op. 58

   Marek Štrbák(org)

  5. Norbert Bodnár: Hudba pre organ

   Marek Štrbák(org)

  6. Ľubica Čekovská: Musica Homonensis

   Marek Štrbák(org)

  7. Jozef Podprocký: Fantázia I. na sekvenciu "Stabat mater", op. 61

   Marek Štrbák(org)

  8. Iris Szeghy: Jarná sonáta

   Marek Štrbák(org)

 • 2011

  Slovak Music Bridge

  KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  CD - Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2

  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra

   Miki Skuta(pf)

  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

   Miki Skuta(pf)

  3. Roman Berger: Oblúk

   Diana Buffa(pf)

  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41

   Diana Buffa(pf)

  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra

   Diana Buffa(pf)

  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81

   Ivan Buffa(pf)

  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

   Ivan Buffa(pf)

  8. Ivan Buffa: ...Znútra...

   Diana Buffa(pf)

  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  10. Adrián Demoč: Viazane

   Diana Buffa(pf)

  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile

   Miki Skuta(pf)

  13. Jozef Gahér: Toccata

   Miki Skuta(pf)

  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka

   Miki Skuta(pf)

  15. Peter Groll: Detská skladba

   Diana Buffa(pf)

  16. Matej Haász: Túžba

   Diana Buffa(pf)

  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  18. Jana Kmiťová: Biely most

   Diana Buffa(pf)

  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír

   Diana Buffa(pf)

  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  22. Mirko Krajči: Quintum

   Miki Skuta(pf)

  23. Egon Krák: Micro

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  24. Pavol Krška: Kvintová variácia – PM

   Miki Skuta(pf)

  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182

   Miki Skuta(pf)

  26. Marián Lejava: Fragment II

   Ivan Buffa(pf)

  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  28. Daniel Matej: Lynch Variations

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  29. Boško Milaković: MoNaMi

   Ivan Buffa(pf)

  30. Milan Novák: Improvizácia

   Miki Skuta(pf)

  31. Petra Bachratá: Bagatella

   Ivan Buffa(pf)

  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es

   Ivan Buffa(pf)

  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba

   Ivan Buffa(pf)

  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia

   Miki Skuta(pf)

  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola op. 51

   Ivan Buffa(pf)

  37. Daniel Remeň: ESta una BElla

   Ivan Buffa(pf)

  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata

   Diana Buffa(pf)

  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo

   Miki Skuta(pf)

  40. Karine Sarkisjan: Farby

   Diana Buffa(pf)

  41. Juraj Vajó: Variácie

   Ivan Buffa(pf)

  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie

   Magdaléna Bajuszová(pf)

  43. Ján Zach: Interludio

   Ivan Buffa(pf)

  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

   Magdaléna Bajuszová(pf)

 • 2005

  LUDMILA KOJANOVÁ – PAVEL NOVOTNÝ : TVORBA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE DVA KLAVÍRY A PRE KLAVÍR ŠTVORRUČNE

  CD R 178 0001-2-133-3

  1. Peter Guľas: Koncertná fúga op. 14, č. 3

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  2. Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  3. Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5a

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  4. Ladislav Holoubek: Dramatická fantázia op. 80

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  5. Juraj Hatrík: Alla Marcia, Corale e Canon a 2

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  6. Igor Dibák: Toccata, op. 27

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  7. Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena (op. 49, č. 2)

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  8. Norbert Bodnár: Eine kleine Waltzmusik

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

x