2021

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Rádiohlavy – už druhýkrát pandemické

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 12 – 13

2021

ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 21
(pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 36

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 2 – 3

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : 24 prelúdií pre klavír [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 51 – 52

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre...

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 9

2020

KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 6

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Pavlík Records 2019

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

2020

DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. I. diel [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 2, s. 169 – 176

2020

VACHOVÁ, Zuzana: Konečne naživo: originálna dramaturgia koncertu Luptáka a Palovičovej

Moja kultúra, 12. 6. 2020

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 20 – 24

2020

DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. II. diel [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 4, s. 353 – 357

2019

redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel

Opera Slovakia, 31. 10. 2019

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5

2019

VESELÝ, Ondrej: Lalula: E. Šušková, Quasars Ensemble, I. Buffa [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 38

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019

29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 12

2019

GODÁR, Vladimír: Jedenásť stretnutí v Harmónii.

Rozhovory s Iljom Zeljenkom (2004-2006)

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 3, s. 23 – 25

2019

KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

Festival, ktorý založil Ilja

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

2019

KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 5

2019

MARTON, Ivan: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty [recenzia knihy]

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 39

2019

FELDEK, Ľubomír: Na uvítanie knihy Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty

Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 13

2019

GAVALOVÁ, Mária: Študentské fiasko k Nežnej

Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 28 – 30
(Hry pre Biancu)

2019

NEJTEK, Michal: Improvizace a sny

Harmonie, 2019, č. 10, s. 25

2019

NOTA, Lenka: Dvacátý ročník Konvergencie oslavil třicet let svobody a prozkoumal možnosti hudební terapie

Harmonie, 2019

2018

ts: LALULA, to je Ilja Zeljenka v novom komornom šate

Pravda – Kultúra, 26. 12. 2018

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2018

LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56 – 57

2018

Rozhovory a texty

Hudobné centrum, Bratislava
(2 zv., 763 s., Ed. Vladimír Godár)

2018

VONGREJ, Ľudovít: Gabriele Beňačkovej, Petrovi Breinerovi a Iljovi Zeljenkovi udelil prezident SR štátne vyznamenania

Opera Slovakia, 1. 1. 2018

2018

KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 3

2018

LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2018

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 53

2017

ČORNÁ, Tina: Ten kontrast medzi láskou a dobou... [rozhovor]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 33 – 35

2017

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 38

2017

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]

S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 30 – 32

2017

TURÁK, František: Saint-Saënsov klavírny koncert ako vrchol večera

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 20

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina – záver sezóny

Koniec dobrý, všetko dobré

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 39

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 38

2017

ŠKAPCOVÁ, Tatiana: Ilja Zeljenka a jeho klavírna tvorba

Slovenská hudba, 2017, roč. 43, č. 3, s. 219 – 260

2017

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

Hudba pre jedného

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 6

2017

SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby

Slovenská hudba, 2017, roč. 43, č. 4, s. 409, 415

2017

GODÁR, Vladimír: Desať rokov po smrti veľkého skladateľa Ilju Zeljenku

Pravda – Kultúra, 2017, roč. 27, č. 156, s. 20 – 21

2016

ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

2016

ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 19

2016

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 3

2016

ŠIKROVÁ, Zora: Allegretto Žilina 2016

Vynikajúci Schumann na úvod

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 8 – 9

2016

KOLÁŘ, Robert: Ilja Zeljenka : Symphonies [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 38

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9 – 10

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]

OperaPlus, 11. 5. 2015

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata

Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4 – 5

2015

KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 37

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Problematika zostavovania katalógu diel hudobného skladateľa na príklade Ilju Zeljenku

Pramene slovenskej hudby III : Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 61 – 66

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

Opera Plus, 17. 11. 2014

2014

PLATZNER, Alexander: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Harmónia kontrastov?

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 13

2013

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v tvorbe a názoroch

Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, 2013, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica, s. 208 – 227

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

2013

BENICKÁ, Andrea: Slovenská husľová tvorba po roku 1989 z pohľadu interpreta

Reflexie II. : zborník o slovenskej hudbe, autoroch a dielach, 2013, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica, s. 78 – 114

2013

FLOCHOVÁ-GREŇOVÁ, Katarína: Premeny hudobno-estetického myslenia v slovenskej hudbe (jeden z možných pohľadov)

Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, 2013, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica, s. 269 – 280

2013

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

2013

STRENÁČIKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba Ilju Zeljenku a Ivana Paríka

Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3 : zborník z muzikologickej konferencie konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2013, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 53 – 70

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

Záverečný koncert

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 24

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 3

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

Muchovo kvarteto

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22 – 23

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

2013

KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 11

2013

ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 19

2012

BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

2012

KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 35

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

2012

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012

Otvárací koncert

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 17

2012

PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

Pravda, 2012, č. 227 (2. 10.), s. 38

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

Pravda, 2012, roč. 22, č. 234 (9. 10.), s. 39

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

2012

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

Dva výnimočné koncerty v Dvorane

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 20 – 21

2012

HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

New Talent 2011 – Cena SPP

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 21

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 8

2012

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

Sólo pre bicie

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 6, s. 12

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pocta jubilujúcim skladateľom

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

2012

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Pocta Zeljenkovi

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby

Pravda, 2012, č. 289 (15. 12.), s. 34 – 35

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

2012

PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy

Pravda, 2012, roč. 22, č. 267 (20. 11.), s. 38

2012

BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

Cappella Istropolitana

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 14

2012

KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti

Večer nórskej hudby a poézie

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pierot na scéne

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

2011

ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 31 – 48

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 17 – 18

2011

(hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 3

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

2010

MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

Cantus Choralis Slovaca, 2010, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 9, s. 20 – 28

2010

CHALUPKA, Ľubomír: Milan Paľa : Violin solo in the Works of Slovak Composers [recenzia CD]

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 11, s. 35

2009

TOMANOVÁ, Mária: Krvstory, alebo, Báthoryčka ako ju nepoznáme

Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 26 – 30

2009

ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980

Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 18 – 25

2009

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 4

2008

MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v kontexte slovenskej a zahraničnej tvorby

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 1, s. 63 – 68

2008

KUPKOVIČ, Ladislav: Ilja Zeljenka

Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 1, s. 73 – 75

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

Musicologica Istropolitana VI, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 83 – 122

2007

Moje utópie o sebe, hudbe a ostatnom (1986)

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 3 – 4

2007

ČORNÁ, Tina: Viem všetko, čo potrebujem [rozhovor]

FILM.SK, 2007, č. 9, s. 22 – 25

2007

BERGER, Roman: Rozlúčka s Iljom Zeljenkom: "Smrti sa nebojím"

Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 1, s. 77 – 79

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Posthumum

Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 1, s. 84

2007

TÓTH, Miroslav: Largo pre hoboj sólo Ilju Zeljenku – príspevok k dokumentácii individuálneho kompozičného procesu

K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, STIMUL, Bratislava, s. 283 – 294

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

2007

GREČNER, Eduard: Ilja Zeljenka (21.12.1932 – 13.7.2007)

Film.sk, 2007, roč. 8, č. 9, s. 26

2007

HRČKOVÁ, Naďa: Koniec hry. Za Iljom Zeljenkom

SME, 2007 (19. 7.)

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: ...odišiel hrdo, bez pátosu

Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 1, s. 80 – 83

2007

HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 4 – 5

2006

ČORNÁ, Tina: Na návšteve: Saša Švolíková – Ilja Zeljenka

SME - Príloha TV Oko, 2006, č. 23 (9. 6.), s. 10 – 11

2006

FÖLDESOVÁ, Marta: Ilja Zeljenka : Piano Works

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 2, s. 36 – 37

2005

BURGROVÁ, Katarína: Inštruktívna tvorba Ilju Zeljenku pre klavír

Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 110 – 115

2005

ČORNÁ, Tina: Otázky sú dôležitejšie ako odpovede. Skladateľ Ilja Zeljenka

SME - Príloha TV oko, 2005, č. 6, s. 5 – 9

2004

BERGER, Igor: Koncerty

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 4, s. 20

2004

ZAGAR, Peter: Ilja Zeljenka: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom [recenzia knihy]

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 61

2003

BERGER, Igor: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 21

2003

Rozhovory s Alexandrom Moyzesom (1984)

Scriptorium Musicum, Bratislava

2003

Spomíname... : Eugen Suchoň

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 4

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas života a čas hudby [rozhovor]

S Iljom Zeljenkom

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 51 – 56
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 45 – 47
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Uvažovanie o filmovej hudbe [rozhovor]

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 133 – 142
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

Jubileá... : Naďa Földváriová

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 3

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle

Hudobný život, 2003, č. 10, s. 25

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 28 – 32
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov

Hudobný život, 2002, č. 10, s. 29 – 32

2002

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900

Formations and Styles

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 156 – 173

2002

BERGER, Roman: Jubileá : Ilja Zeljenka

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 6 – 7

2002

KAJANOVÁ, Yvetta: Ilja Zeljenka: Profil

Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru (ed. Naďa Hrčková), 2002, Orman, Bratislava, s. 75 – 93

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch

Slovenská hudba, 2002, roč. 28, č. 3 – 4, s. 447 – 475

2001

ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Štruktúry – filmová hudba Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 2001, roč. 27, č. 1, s. 30 – 50

2001

Pozdrav priateľovi Bázlikovi

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 2 – 3

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto

Hudobný život, 2001, č. 3, s. 17 – 21

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Osvienčim, kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester

Hudobný život, 2001, č. 6, s. 21 – 24

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

Slovenská hudba, 2000, roč. 26, č. 1 – 2, s. 59 – 105

2000

DIANOVSKÝ, Cyril: 32 invencií pre klvír Ilju Zeljenku

poznámky premierujúceho interpreta

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, s. 245256

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, s. 116

2000

DOHNALOVÁ, Lýdia: Contemporary Slovak Organ : Ilja Zeljenka [recenzia CD]

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 52 – 53

2000

ČÍŽIK, Vladimír: Zeljenkova klavírna poetika

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 21

2000

Blahoželanie Pavlovi Šimaiovi (1930)

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 2

1999

KREKOVIČ, Slavomír: Yvetta Kajanová: Rozhovory s Iljom [recenzia knihy]

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 38

1998

DOHNALOVÁ, Lýdia: Riavy hudby

Hudobný život, 1998, č. 2, s. 7

1998

DOHNALOVÁ, Lýdia: S prevahou premiér

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 22, s. 10

1998

DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka

100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 289 – 296

1997

-ij-: Premiéra v Redute

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 11, s. 6

1997

ELSCHEK, Oskár: Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 211 – 233

1997

FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956 – 1965

Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 175 – 210

1997

KAJANOVÁ, Yvetta: Rozhovory s Iljom

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava

1996

MICHALOVÁ, Eva: Zeljenkova operná prvotina

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 6

1996

GLOCKOVÁ, Mária: Bátoryčka bez krvstory

Pravda , 1996, roč. 6, č. 252, s. 7

1996

UNGER, Pavel: Bátoryčka po prvý raz zaspievala

SME, 1996, roč. 49, č. 247, s. 8

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Eslchek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 273 – 341

1996

HUBOVÁ, Dagmar: Prehliadka choreografického potenciálu

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 13, s. 5

1996

SUBALLYOVÁ, Ľubica: Ľudové korene v baletoch 20. storočia : Prísľub mladých choreografov po premiére v SND

Pravda, 1996, roč. 6, č. 99 (29. 4. 1996), s. 7

1995

DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 5, s. 6

1994

DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : Syn človeka [recenzia CD]

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 15, s. 5

1993

ŠVEHLÁK, Svetozár: Syn človeka – slovenské pašie

Dielo zo samých koreňov slovenskej spevnosti

Národná obroda, 1993, roč. 4, č. 81 (7. 4.), s. 7

1993

CSERES, Jozef: Neskutočná hudobná rozprávka Ilju Zeljenku

Kultúrny život, 1993, roč. 27, č. 2, s. 3

1993

BACHLEDA, Stanislav: K hudbe sa záručný líst nedáva

Národná obroda, 1993 (5.4.)

1993

Slovensko v Benátkach

SME, 1993 (26. 6.)

1992

BERGER, Roman: Nolli Tangere! I.

(k šesťdesiatinám Ilju Zeljenku)

Kultúrny život, 1992, roč. 26, č. 51 /17. – 23.12.1992, s. 13

1992

BERGER, Igor: Hudobný svet Ilju Zeljenku

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 23 – 24, s. 12

1992

FELLEGI, Pavol: Husle vydávajú najčlovečejší tón

S Iljom Zeljenkom pred zajtrajšou premiérou jeho skladby

Večerník, 1992, roč. 37, č. 207 (21. 10.), s. 5

1992

(ok): Zasiahli do genézy

Jubileum Ilju Zeljenku

Večerník, 1992 (4. 12.), roč. 37

1992

PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

Večerník, 15.12.1992
(Capriccio)

1992

KAMENISTÝ, Ján: Ako bolo, ako bude

Smena, 1992 (15. 5.)

1991

GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození

S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe

Čas, 1991, roč. 6, č. 37 (13. 2.), s. 3

1991

GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození

S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe (II.)

Čas, 1991, roč. 6, č. 38 (14. 2.), s. 3

1991

Za Deziderom Kardošom

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 7, s. 2

1991

Melos Etos

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 21, s. 2

1991

JURÍK, Marián: Festival Melos Etos skutočnosťou [rozhovor]

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 18, s. 1 – 2

1991

JURÍK, Marián: Vstúpme najprv do seba a až potom do Európy [rozhovor]

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 14, s. 3

1990

Pozdrav Romanovi Bergerovi k životnému jubileu

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 19, s. 11

1990

Mimoriadny zjazd ZSSKU

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 2, s. 1

1990

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Cesta talentov býva tŕnistá

Pravda, 1990 (5.10.), roč. 71, č. 234 (5. 10.)

1990

Pilier duchovných istôt : Pocta jubilujúcemu Bohdanovi Warchalovi

Pravda, 1990, roč. 71, č. 22, s. 5

1990

JURÍK, Marián: Vstup do Európy je možný len s pocitom zodpovednosti za ochranu duchovného potenciálu

Hovoríme s predsedom Rady SHÚ Iljom Zeljenkom

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 17, s. 1, 9

1990

DOHNALOVÁ, Lýdia: Z Novej slovenskej hudby 1989 [recenzia LP]

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 11, s. 5

1990

FELLEGI, Pavol: Verím, že sa nájdu zdroje na podporu hudby

Hovorí skladateľ Ilja Zeljenka, predseda Rady Slovenskej hudobnej únie

Večerník, 1990, roč. 35, č. 239 (7. 12.), s. 6 – 7

1990

Odišla legenda slovenskej hudby

Za národným umelcom Jánom Cikkerom (29. 7. 1911 – 21. 12. 1989)

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 1, s. 7

1989

DOHNALOVÁ, Lýdia: Helsinki inšpirujúce – s Iljom Zeljenkom o Bienále súčasnej hudby

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 12, s. 8

1989

BABÍN, Emil: Hudba ako dar

O blahodarnom účinku umenia s hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom

Pravda, 1989, roč. 70, č. 5 (6. 1.), s. 5

1989

Anketa

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 1, s. 6

1988

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Hľadanie seba : Stretnutie so zaslúžilým umelcom Iljom Zeljenkom [rozhovor]

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 3, s. 5

1987

Ako ďalej?

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 9, s. 1, 3

1986

Anketa Hudobného života pred XVII. zjazdom KSČ

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 4, s. 3

1986

DEHNER, Jan: S Iljou Zeljenkou o hudbě, člověku a světe [rozhovor]

Opus musicum, 1986, roč. 18, č. 4, s. 123 – 127

1986

BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Rozhovory pre violončelo sólo a komorný orchester

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 8, s. 3

1985

BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 3

1984

PLAVEC, Marián: Hudba ako poslanie

Roľnícke noviny, 1984 (28. 4.)

1984

ADAMČIAK, Milan: Ilja Zeljenka zaslúžilým umelcom

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 10, s. 4

1982

HATRÍK, Juraj: Hľadanie a návraty : Náš hosť Ilja Zeljenka

Rytmus, 1982, roč. 33, č. 12, s. 32 – 33

1982

PODRACKÝ, Igor: K životnému jubileu skladateľa Ilju Zeljenku

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 24, s. 5

1981

BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
(III. sláčikové kvarteto)

1981

-uy-: Hudba pod letným slnkom

Večerník, 1981 (7.7.)

1981

PODRACKÝ, Igor: Dve pôvodné slovenské diela

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 23, s. 4

1980

ŠUHAJDOVÁ, J.: Pokrok nemožno dosiahnuť bez "základného výskumu" : Hovorí hudobný skladateľ Ilja Zeljenka

Večerník, 1980, roč. 25, č. 82 (25. 4. 1980), s. 6

1980

ROM, Tom: Baletná premiéra Národného divadla v Prahe

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 14, s. 5

1980

PALOVČÍK, Michal: Nové vzťahy spoločnosti k umeniu

Pravda, 1980, roč. 61, č. 199 (23. 8.), s. 5

1980

BERGER, Igor: I. Zeljenka – Mutácie

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 15, s. 3

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

1978

BYDLOŠKOVÁ, Libuša: Po organovom recitáli

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 11, s. 4

1978

Nielen o hudbe

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 16, s. 4

1977

PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4
(Koncert pre husle a sláčikový orchester)

1972

Správy HIS

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 5, s. 3
(Polymetrická hudba vybraná na ISCM)

1972

ra: Gramorecenzie: Ilja Zeljenka / Tadeáš Salva

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 10, s. 5
(Hry pre trinásť spievajúcich a hrajúcich na bicie nástroje)

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Zlatý veniec

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 4
(Vajana)

1971

KLIMO, Štefan: Zaklínadlá Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 5, s. 196

1971

LEXMAN, Juraj: Využitie Novej hudby vo filme

Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 5, s. 186 – 192

1971

Cikkerovi učiteľovi

Slovenská hudba, 1971, roč. 6-7, č. 15, s. 227 – 228

1971

Ilja Zeljenka o Hrách, hudbe a kritike

Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 5, s. 193 – 195

1970

r: SMOLENICE 70

III. medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 7
(Hry)

1970

HRČKOVÁ, Naďa: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

Druhý pohľad

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 3
(Hry)

1970

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 5 – 6, s. 168 – 171

1970

ADAMČIAK, Milan: …o Hrách, festivale ISCM a inom [rozhovor]

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 22, s. 3

1969

Myšlienky

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 2

1969

Čo od nás očakávate?

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 1, s. 7
(anketa)

1969

Citová prizma dneška

Slovenská hudba, 1969, roč. 4-5, č. 13, s. 156 – 157

1969

POSPÍŠIL, Juraj: SOBR

Slovenská hudba, 1969, roč. 13, č. 2, s. 88

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Týždeň slovenskej hudby

Slovenská hudba, 1969, roč. 13, č. 1, s. 26

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 16, s. 4

1969

ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 9

1969

HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty

Pokus o konfrontáciu

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 15, s. 1, 3

1968

Z aprílového aktívu ZSS

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 8, s. 366

1967

FALTIN, Peter: New Music in Slovakia

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 8, s. 343 – 347

1967

JURÍK, Marián: Varšava

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 10, s. 464 – 467

1967

HATRÍK, Juraj – POSPÍŠIL, Juraj – VAJDA, Igor: Prehliadka problémov

Nová tvorba slovenských skladateľov

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 5, s. 225

1967

RAŽEVA, Valerija: III. Prehliadka koncertného umenia

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 5, s. 235

1967

DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 2, s. 92

1967

AG: Diskotéka [recenzia LP]

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 6, s. 285 – 286

1967

Medzi Prahou a Bratislavou

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 7, s. 299

1967

CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvarteto Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 4, s. 178 – 179

1966

Spomienky

Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 240

1966

POSPÍŠIL, Juraj: Orchestrálne koncerty

Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 7, s. 318 – 319

1966

VAJDA, Igor: Koloman Sokol, Ilja Zeljenka: Hudba pre sbor a orchester

Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 3, s. 142 – 143

1965

MOKRÝ, Ladislav: Hudba

Slovenská kultúra 1945–1965 (zborník, ed. K. Rosenbaum), 1965, Obzor, Bratislava, s. 75 – 94

1965

JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 7, s. 303 – 309

1965

JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 9, s. 422 – 432

1965

BERGER, Roman: Úvod k analýze

(Pri príležitosti rozboru II-ej časti Kvarteta I. Zeljenku)

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 2, s. 49 – 52

1965

POSPÍŠIL, Juraj: BHS : Len hra na festival

Symfonické koncerty

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 6, s. 272 – 273

1965

FALTIN, Peter: Ilja Zeljenka: Štruktúry pre symfonický orchester

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 1, s. 27 – 28

1964

VAJDA, Igor: Minulosť a súčasnosť

X. prehliadka čs. koncertného umenia

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 6, s. 182 – 183

1964

KOVÁŘOVÁ, Anna: Vydarený experiment

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 3, s. 94 – 95

1964

VAJDA, Igor: Bratislava má "hudbu dneška"

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 3, s. 93 – 94

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 373 – 375

1964

MOKRÝ, Ladislav: Dejiny slovenskej hudby

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 132 – 133

1964

JURÍK, Marián: Rozhodne kvalita tvorby

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 1, s. 11 – 13

1964

BERGER, Roman: Úvaha podnietená Oswienczymom

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 8, s. 229 – 232

1964

BURLAS, Ladislav – KOLMAN, Peter – KUPKOVIČ, Ladislav: Opäť o Zeljenkovom Oswieczyme : Úvahy podnietené úvahou

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 307 – 311

1963

Nehoráznosť

Kultúrny život, 1963, roč. 18, č. 24 (15. 6. 1963), s. 2

1963

Sekretariát Sväzu slovenských skladateľov: Odpoveď Kultúrnemu životu

Slovenská hudba, 1963, roč. 7, č. 6, s. 191

1962

BERGER, Roman: Symfónia in C per archi Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 1962, roč. 6, č. 1, s. 36 – 40

1961

Živio! Majster Cikker!

Film a divadlo, 1961, roč. 5, č. 16, s. 17

1960

FALTIN, Peter: Život sovietskeho človeka [rozhovor]

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 11, s. 545 – 546

1960

Rozhovor o ešte mladej hudbe

Mladá tvorba, 1960, roč. 5, č. 6 – 7, s. 188

1960

-fn-: Večer mladej hudby

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 8, s. 414

1960

Starosti filmového skladateľa

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 10, s. 493 – 494

1960

Slovenská filharmónia na zájazde

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 5, s. 260 – 261

1959

K premiére Symfonického triptychu Ladislava Burlasa

Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 2, s. 79 – 80

1959

ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

Hudba k dvom dokumentárnym filmom Ilju Zeljenku

Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 7 – 8, s. 322 – 324

1959

-žik-: Koncerty slovenskej filharmónie

Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 1, s. 37

Personálna bibliografia

 • 2018

  Rozhovory a texty

  Hudobné centrum, Bratislava
  (2 zv., 763 s., Ed. Vladimír Godár)

 • 2007

  Moje utópie o sebe, hudbe a ostatnom (1986)

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 3 – 4

 • 2003

  Spomíname... : Eugen Suchoň

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 9, s. 4

 • 2003

  Jubileá... : Naďa Földváriová

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 3

 • 2003

  Rozhovory s Alexandrom Moyzesom (1984)

  Scriptorium Musicum, Bratislava

 • 2001

  Pozdrav priateľovi Bázlikovi

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 2 – 3

 • 2000

  Blahoželanie Pavlovi Šimaiovi (1930)

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 2

 • 1991

  Melos Etos

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 21, s. 2

 • 1991

  Za Deziderom Kardošom

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 7, s. 2

 • 1990

  Pozdrav Romanovi Bergerovi k životnému jubileu

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 19, s. 11

 • 1990

  Odišla legenda slovenskej hudby

  Za národným umelcom Jánom Cikkerom (29. 7. 1911 – 21. 12. 1989)

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 1, s. 7

 • 1990

  Pilier duchovných istôt : Pocta jubilujúcemu Bohdanovi Warchalovi

  Pravda, 1990, roč. 71, č. 22, s. 5

 • 1990

  Mimoriadny zjazd ZSSKU

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 2, s. 1

 • 1989

  Anketa

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 1, s. 6

 • 1987

  Ako ďalej?

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 9, s. 1, 3

 • 1986

  Anketa Hudobného života pred XVII. zjazdom KSČ

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 4, s. 3

 • 1978

  Nielen o hudbe

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 16, s. 4

 • 1971

  Cikkerovi učiteľovi

  Slovenská hudba, 1971, roč. 6-7, č. 15, s. 227 – 228

 • 1971

  Ilja Zeljenka o Hrách, hudbe a kritike

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 5, s. 193 – 195

 • 1969

  Citová prizma dneška

  Slovenská hudba, 1969, roč. 4-5, č. 13, s. 156 – 157

 • 1969

  Myšlienky

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 3, s. 2

 • 1969

  Čo od nás očakávate?

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 1, s. 7
  (anketa)

 • 1968

  Z aprílového aktívu ZSS

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 8, s. 366

 • 1967

  Medzi Prahou a Bratislavou

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 7, s. 299

 • 1966

  Spomienky

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 240

 • 1963

  Nehoráznosť

  Kultúrny život, 1963, roč. 18, č. 24 (15. 6. 1963), s. 2

 • 1961

  Živio! Majster Cikker!

  Film a divadlo, 1961, roč. 5, č. 16, s. 17

 • 1960

  Slovenská filharmónia na zájazde

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 5, s. 260 – 261

 • 1960

  Starosti filmového skladateľa

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 10, s. 493 – 494

 • 1959

  K premiére Symfonického triptychu Ladislava Burlasa

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 2, s. 79 – 80

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

 • 1997

  KAJANOVÁ, Yvetta: Rozhovory s Iljom

  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  ŠKAPCOVÁ, Tatiana: Ilja Zeljenka a jeho klavírna tvorba

  Slovenská hudba, 2017, roč. 43, č. 3, s. 219 – 260

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Problematika zostavovania katalógu diel hudobného skladateľa na príklade Ilju Zeljenku

  Pramene slovenskej hudby III : Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, 2015, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 61 – 66

 • 2013

  FLOCHOVÁ-GREŇOVÁ, Katarína: Premeny hudobno-estetického myslenia v slovenskej hudbe (jeden z možných pohľadov)

  Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, 2013, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica, s. 269 – 280

 • 2013

  BENICKÁ, Andrea: Slovenská husľová tvorba po roku 1989 z pohľadu interpreta

  Reflexie II. : zborník o slovenskej hudbe, autoroch a dielach, 2013, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica, s. 78 – 114

 • 2013

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v tvorbe a názoroch

  Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach : zborník z konferencie, 2013, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra teoretických predmetov, Banská Bystrica, s. 208 – 227

 • 2013

  STRENÁČIKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba Ilju Zeljenku a Ivana Paríka

  Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3 : zborník z muzikologickej konferencie konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2013, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 53 – 70

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 31 – 48

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 9, s. 20 – 28

 • 2009

  ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980

  Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 18 – 25

 • 2009

  TOMANOVÁ, Mária: Krvstory, alebo, Báthoryčka ako ju nepoznáme

  Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 26 – 30

 • 2008

  MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka v kontexte slovenskej a zahraničnej tvorby

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 1, s. 63 – 68

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Die Zelle als Modell und Impuls – zur Genese der Entwicklung des slowakischen Komponisten Ilja Zeljenka in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

  Musicologica Istropolitana VI, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 83 – 122

 • 2007

  TÓTH, Miroslav: Largo pre hoboj sólo Ilju Zeljenku – príspevok k dokumentácii individuálneho kompozičného procesu

  K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, STIMUL, Bratislava, s. 283 – 294

 • 2005

  BURGROVÁ, Katarína: Inštruktívna tvorba Ilju Zeljenku pre klavír

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 110 – 115

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hranice hudby

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 28 – 32
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Bunka ako model a impulz – ku genéze vývoja Ilju Zeljenku v 70. rokoch

  Slovenská hudba, 2002, roč. 28, č. 3 – 4, s. 447 – 475

 • 2002

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ilja Zeljenka: Profil

  Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru (ed. Naďa Hrčková), 2002, Orman, Bratislava, s. 75 – 93

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900

  Formations and Styles

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 156 – 173

 • 2001

  ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Štruktúry – filmová hudba Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 2001, roč. 27, č. 1, s. 30 – 50

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

  Slovenská hudba, 2000, roč. 26, č. 1 – 2, s. 59 – 105

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonizmus v slovenskej hudobnej tvorbe - genéza, vývoj, koncepcie

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, s. 116

 • 2000

  DIANOVSKÝ, Cyril: 32 invencií pre klvír Ilju Zeljenku

  poznámky premierujúceho interpreta

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, s. 245256

 • 1998

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka

  100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 289 – 296

 • 1997

  ELSCHEK, Oskár: Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

  Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 211 – 233

 • 1997

  FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956 – 1965

  Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 175 – 210

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Eslchek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 273 – 341

 • 1971

  LEXMAN, Juraj: Využitie Novej hudby vo filme

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 5, s. 186 – 192

 • 1967

  FALTIN, Peter: New Music in Slovakia

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 8, s. 343 – 347

 • 1965

  JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 9, s. 422 – 432

 • 1965

  JURÍK, Marián – VAJDA, Igor: Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 7, s. 303 – 309

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba

  Slovenská kultúra 1945–1965 (zborník, ed. K. Rosenbaum), 1965, Obzor, Bratislava, s. 75 – 94

 • 1964

  BURLAS, Ladislav – KOLMAN, Peter – KUPKOVIČ, Ladislav: Opäť o Zeljenkovom Oswieczyme : Úvahy podnietené úvahou

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 307 – 311

 • 1964

  BERGER, Roman: Úvaha podnietená Oswienczymom

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 8, s. 229 – 232

 • 1964

  JURÍK, Marián: Rozhodne kvalita tvorby

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 1, s. 11 – 13

 • 1964

  MOKRÝ, Ladislav: Dejiny slovenskej hudby

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 132 – 133

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 373 – 375

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Elégia pre sláčikové nástroje a sólové husle

  Hudobný život, 2003, č. 10, s. 25

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov

  Hudobný život, 2002, č. 10, s. 29 – 32

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: Osvienčim, kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester

  Hudobný život, 2001, č. 6, s. 21 – 24

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto

  Hudobný život, 2001, č. 3, s. 17 – 21

 • 1986

  BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Rozhovory pre violončelo sólo a komorný orchester

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 8, s. 3

 • 1985

  BERGER, Igor: Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 3

 • 1980

  BERGER, Igor: I. Zeljenka – Mutácie

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 15, s. 3

 • 1971

  KLIMO, Štefan: Zaklínadlá Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 5, s. 196

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Sláčikové kvarteto Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 4, s. 178 – 179

 • 1965

  BERGER, Roman: Úvod k analýze

  (Pri príležitosti rozboru II-ej časti Kvarteta I. Zeljenku)

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 2, s. 49 – 52

 • 1965

  FALTIN, Peter: Ilja Zeljenka: Štruktúry pre symfonický orchester

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 1, s. 27 – 28

 • 1962

  BERGER, Roman: Symfónia in C per archi Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1962, roč. 6, č. 1, s. 36 – 40

 • 1959

  ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov

  Hudba k dvom dokumentárnym filmom Ilju Zeljenku

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 7 – 8, s. 322 – 324

Bibliografia – Recenzie

 • 1972

  ra: Gramorecenzie: Ilja Zeljenka / Tadeáš Salva

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 10, s. 5
  (Hry pre trinásť spievajúcich a hrajúcich na bicie nástroje)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre...

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 9

 • 2021

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Rádiohlavy – už druhýkrát pandemické

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 12 – 13

 • 2021

  ŠULÍK, Martin: Slovo režiséra

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 21
  (pri príležitosti 90. výročia narodenia M. Bázlika)

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 36

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 2 – 3

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : 24 prelúdií pre klavír [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2020

  DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. II. diel [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 4, s. 353 – 357

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto

  45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 20 – 24

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  VACHOVÁ, Zuzana: Konečne naživo: originálna dramaturgia koncertu Luptáka a Palovičovej

  Moja kultúra, 12. 6. 2020

 • 2020

  KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 6

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • 2020

  DŘÍZALOVÁ-ČERBOVÁ, Zuzana: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. I. diel [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 2, s. 169 – 176

 • 2019

  redakcia: 15. ročník Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos ponúkne viac ako 40 diel

  Opera Slovakia, 31. 10. 2019

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Lalula: E. Šušková, Quasars Ensemble, I. Buffa [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 38

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2019

  29. ročník medzinárodného festivalu, 8 - 13. apríl, Dom umenia Fatra

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 12

 • 2019

  GODÁR, Vladimír: Jedenásť stretnutí v Harmónii.

  Rozhovory s Iljom Zeljenkom (2004-2006)

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 3, s. 23 – 25

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...

  Festival, ktorý založil Ilja

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 5

 • 2019

  MARTON, Ivan: Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 39

 • 2019

  FELDEK, Ľubomír: Na uvítanie knihy Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 13

 • 2019

  GAVALOVÁ, Mária: Študentské fiasko k Nežnej

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 28 – 30
  (Hry pre Biancu)

 • 2019

  NEJTEK, Michal: Improvizace a sny

  Harmonie, 2019, č. 10, s. 25

 • 2019

  NOTA, Lenka: Dvacátý ročník Konvergencie oslavil třicet let svobody a prozkoumal možnosti hudební terapie

  Harmonie, 2019

 • 2018

  ts: LALULA, to je Ilja Zeljenka v novom komornom šate

  Pravda – Kultúra, 26. 12. 2018

 • 2018

  LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56 – 57

 • 2018

  LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2018

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 53

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 3

 • 2018

  VONGREJ, Ľudovít: Gabriele Beňačkovej, Petrovi Breinerovi a Iljovi Zeljenkovi udelil prezident SR štátne vyznamenania

  Opera Slovakia, 1. 1. 2018

 • 2017

  SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby

  Slovenská hudba, 2017, roč. 43, č. 4, s. 409, 415

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudba pre jedného

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 6

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 38

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina – záver sezóny

  Koniec dobrý, všetko dobré

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 39

 • 2017

  ČORNÁ, Tina: Ten kontrast medzi láskou a dobou... [rozhovor]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 33 – 35

 • 2017

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]

  S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 30 – 32

 • 2017

  GODÁR, Vladimír: Desať rokov po smrti veľkého skladateľa Ilju Zeljenku

  Pravda – Kultúra, 2017, roč. 27, č. 156, s. 20 – 21

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 38

 • 2017

  TURÁK, František: Saint-Saënsov klavírny koncert ako vrchol večera

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 20

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 19

 • 2016

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 3

 • 2016

  ŠIKROVÁ, Zora: Allegretto Žilina 2016

  Vynikajúci Schumann na úvod

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 8 – 9

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Ilja Zeljenka : Symphonies [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 38

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9 – 10

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]

  OperaPlus, 11. 5. 2015

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 37

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata

  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4 – 5

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

  Opera Plus, 17. 11. 2014

 • 2014

  PLATZNER, Alexander: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Harmónia kontrastov?

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 13

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

  Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 19

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 11

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 3, s. 6

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

  Muchovo kvarteto

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22 – 23

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 3

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Záverečný koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 24

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2013

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka – syntetická osobnosť slovenskej hudby

  Pravda, 2012, č. 289 (15. 12.), s. 34 – 35

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

 • 2012

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Pocta Zeljenkovi

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pierot na scéne

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti

  Večer nórskej hudby a poézie

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti

  Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 14

 • 2012

  PREKOPOVÁ, Kristína: Novú slovenskú hudbu ovládli organizmy

  Pravda, 2012, roč. 22, č. 267 (20. 11.), s. 38

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 2012, roč. 22, č. 234 (9. 10.), s. 39

 • 2012

  PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

  Pravda, 2012, č. 227 (2. 10.), s. 38

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 17

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

  Sólo pre bicie

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 6, s. 12

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 35

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

  Dva výnimočné koncerty v Dvorane

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 20 – 21

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

  New Talent 2011 – Cena SPP

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 21

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 8

 • 2012

  BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011

  11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 17 – 18

 • 2011

  (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 3

 • 2010

  CHALUPKA, Ľubomír: Milan Paľa : Violin solo in the Works of Slovak Composers [recenzia CD]

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 11, s. 35

 • 2009

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 4

 • 2008

  KUPKOVIČ, Ladislav: Ilja Zeljenka

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 1, s. 73 – 75

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 4 – 5

 • 2007

  ČORNÁ, Tina: Viem všetko, čo potrebujem [rozhovor]

  FILM.SK, 2007, č. 9, s. 22 – 25

 • 2007

  HRČKOVÁ, Naďa: Koniec hry. Za Iljom Zeljenkom

  SME, 2007 (19. 7.)

 • 2007

  GREČNER, Eduard: Ilja Zeljenka (21.12.1932 – 13.7.2007)

  Film.sk, 2007, roč. 8, č. 9, s. 26

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ...odišiel hrdo, bez pátosu

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 1, s. 80 – 83

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Posthumum

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 1, s. 84

 • 2007

  BERGER, Roman: Rozlúčka s Iljom Zeljenkom: "Smrti sa nebojím"

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 1, s. 77 – 79

 • 2006

  FÖLDESOVÁ, Marta: Ilja Zeljenka : Piano Works

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 2, s. 36 – 37

 • 2006

  ČORNÁ, Tina: Na návšteve: Saša Švolíková – Ilja Zeljenka

  SME - Príloha TV Oko, 2006, č. 23 (9. 6.), s. 10 – 11

 • 2005

  ČORNÁ, Tina: Otázky sú dôležitejšie ako odpovede. Skladateľ Ilja Zeljenka

  SME - Príloha TV oko, 2005, č. 6, s. 5 – 9

 • 2004

  ZAGAR, Peter: Ilja Zeljenka: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 61

 • 2004

  BERGER, Igor: Koncerty

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 4, s. 20

 • 2003

  BERGER, Igor: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 21

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Uvažovanie o filmovej hudbe [rozhovor]

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 133 – 142
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Čas života a čas hudby [rozhovor]

  S Iljom Zeljenkom

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 51 – 56
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  BERGER, Roman: Jubileá : Ilja Zeljenka

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 6 – 7

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Contemporary Slovak Organ : Ilja Zeljenka [recenzia CD]

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 52 – 53

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: Zeljenkova klavírna poetika

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 21

 • 1999

  KREKOVIČ, Slavomír: Yvetta Kajanová: Rozhovory s Iljom [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 38

 • 1998

  DOHNALOVÁ, Lýdia: S prevahou premiér

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 22, s. 10

 • 1998

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Riavy hudby

  Hudobný život, 1998, č. 2, s. 7

 • 1997

  -ij-: Premiéra v Redute

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 11, s. 6

 • 1996

  MICHALOVÁ, Eva: Zeljenkova operná prvotina

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 6

 • 1996

  GLOCKOVÁ, Mária: Bátoryčka bez krvstory

  Pravda , 1996, roč. 6, č. 252, s. 7

 • 1996

  UNGER, Pavel: Bátoryčka po prvý raz zaspievala

  SME, 1996, roč. 49, č. 247, s. 8

 • 1996

  HUBOVÁ, Dagmar: Prehliadka choreografického potenciálu

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 13, s. 5

 • 1996

  SUBALLYOVÁ, Ľubica: Ľudové korene v baletoch 20. storočia : Prísľub mladých choreografov po premiére v SND

  Pravda, 1996, roč. 6, č. 99 (29. 4. 1996), s. 7

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 5, s. 6

 • 1994

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ilja Zeljenka : Syn človeka [recenzia CD]

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 15, s. 5

 • 1993

  Slovensko v Benátkach

  SME, 1993 (26. 6.)

 • 1993

  BACHLEDA, Stanislav: K hudbe sa záručný líst nedáva

  Národná obroda, 1993 (5.4.)

 • 1993

  CSERES, Jozef: Neskutočná hudobná rozprávka Ilju Zeljenku

  Kultúrny život, 1993, roč. 27, č. 2, s. 3

 • 1993

  ŠVEHLÁK, Svetozár: Syn človeka – slovenské pašie

  Dielo zo samých koreňov slovenskej spevnosti

  Národná obroda, 1993, roč. 4, č. 81 (7. 4.), s. 7

 • 1992

  PALOVČÍK, Michal: Premiéry v galérii

  Z novej produkcie slovenských hudobných skladateľov

  Večerník, 15.12.1992
  (Capriccio)

 • 1992

  (ok): Zasiahli do genézy

  Jubileum Ilju Zeljenku

  Večerník, 1992 (4. 12.), roč. 37

 • 1992

  KAMENISTÝ, Ján: Ako bolo, ako bude

  Smena, 1992 (15. 5.)

 • 1992

  FELLEGI, Pavol: Husle vydávajú najčlovečejší tón

  S Iljom Zeljenkom pred zajtrajšou premiérou jeho skladby

  Večerník, 1992, roč. 37, č. 207 (21. 10.), s. 5

 • 1992

  BERGER, Roman: Nolli Tangere! I.

  (k šesťdesiatinám Ilju Zeljenku)

  Kultúrny život, 1992, roč. 26, č. 51 /17. – 23.12.1992, s. 13

 • 1992

  BERGER, Igor: Hudobný svet Ilju Zeljenku

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 23 – 24, s. 12

 • 1991

  JURÍK, Marián: Festival Melos Etos skutočnosťou [rozhovor]

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 18, s. 1 – 2

 • 1991

  JURÍK, Marián: Vstúpme najprv do seba a až potom do Európy [rozhovor]

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 14, s. 3

 • 1991

  GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození

  S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe

  Čas, 1991, roč. 6, č. 37 (13. 2.), s. 3

 • 1991

  GREGOROVÁ, Anna: Nestrácať vieru v ohrození

  S hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom nielen o tvorbe (II.)

  Čas, 1991, roč. 6, č. 38 (14. 2.), s. 3

 • 1990

  ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Cesta talentov býva tŕnistá

  Pravda, 1990 (5.10.), roč. 71, č. 234 (5. 10.)

 • 1990

  JURÍK, Marián: Vstup do Európy je možný len s pocitom zodpovednosti za ochranu duchovného potenciálu

  Hovoríme s predsedom Rady SHÚ Iljom Zeljenkom

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 17, s. 1, 9

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Z Novej slovenskej hudby 1989 [recenzia LP]

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 11, s. 5

 • 1990

  FELLEGI, Pavol: Verím, že sa nájdu zdroje na podporu hudby

  Hovorí skladateľ Ilja Zeljenka, predseda Rady Slovenskej hudobnej únie

  Večerník, 1990, roč. 35, č. 239 (7. 12.), s. 6 – 7

 • 1989

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Helsinki inšpirujúce – s Iljom Zeljenkom o Bienále súčasnej hudby

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 12, s. 8

 • 1989

  BABÍN, Emil: Hudba ako dar

  O blahodarnom účinku umenia s hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom

  Pravda, 1989, roč. 70, č. 5 (6. 1.), s. 5

 • 1988

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Hľadanie seba : Stretnutie so zaslúžilým umelcom Iljom Zeljenkom [rozhovor]

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 3, s. 5

 • 1986

  DEHNER, Jan: S Iljou Zeljenkou o hudbě, člověku a světe [rozhovor]

  Opus musicum, 1986, roč. 18, č. 4, s. 123 – 127

 • 1984

  ADAMČIAK, Milan: Ilja Zeljenka zaslúžilým umelcom

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 10, s. 4

 • 1984

  PLAVEC, Marián: Hudba ako poslanie

  Roľnícke noviny, 1984 (28. 4.)

 • 1982

  PODRACKÝ, Igor: K životnému jubileu skladateľa Ilju Zeljenku

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 24, s. 5

 • 1982

  HATRÍK, Juraj: Hľadanie a návraty : Náš hosť Ilja Zeljenka

  Rytmus, 1982, roč. 33, č. 12, s. 32 – 33

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: Dve pôvodné slovenské diela

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 23, s. 4

 • 1981

  -uy-: Hudba pod letným slnkom

  Večerník, 1981 (7.7.)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (III. sláčikové kvarteto)

 • 1980

  PALOVČÍK, Michal: Nové vzťahy spoločnosti k umeniu

  Pravda, 1980, roč. 61, č. 199 (23. 8.), s. 5

 • 1980

  ROM, Tom: Baletná premiéra Národného divadla v Prahe

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 14, s. 5

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, J.: Pokrok nemožno dosiahnuť bez "základného výskumu" : Hovorí hudobný skladateľ Ilja Zeljenka

  Večerník, 1980, roč. 25, č. 82 (25. 4. 1980), s. 6

 • 1978

  BYDLOŠKOVÁ, Libuša: Po organovom recitáli

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 11, s. 4

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4
  (Koncert pre husle a sláčikový orchester)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Zlatý veniec

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 4
  (Vajana)

 • 1972

  Správy HIS

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 5, s. 3
  (Polymetrická hudba vybraná na ISCM)

 • 1970

  ADAMČIAK, Milan: …o Hrách, festivale ISCM a inom [rozhovor]

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 22, s. 3

 • 1970

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 5 – 6, s. 168 – 171

 • 1970

  HRČKOVÁ, Naďa: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Druhý pohľad

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 3
  (Hry)

 • 1970

  r: SMOLENICE 70

  III. medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 7
  (Hry)

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: SOBR

  Slovenská hudba, 1969, roč. 13, č. 2, s. 88

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Týždeň slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1969, roč. 13, č. 1, s. 26

 • 1969

  ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 9

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty?

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 16, s. 4

 • 1969

  HATRÍK, Juraj: Neistota hľadania - či hľadanie istoty

  Pokus o konfrontáciu

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 15, s. 1, 3

 • 1967

  JURÍK, Marián: Varšava

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 10, s. 464 – 467

 • 1967

  AG: Diskotéka [recenzia LP]

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 6, s. 285 – 286

 • 1967

  RAŽEVA, Valerija: III. Prehliadka koncertného umenia

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 5, s. 235

 • 1967

  HATRÍK, Juraj – POSPÍŠIL, Juraj – VAJDA, Igor: Prehliadka problémov

  Nová tvorba slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 5, s. 225

 • 1967

  DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 2, s. 92

 • 1966

  POSPÍŠIL, Juraj: Orchestrálne koncerty

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 7, s. 318 – 319

 • 1966

  VAJDA, Igor: Koloman Sokol, Ilja Zeljenka: Hudba pre sbor a orchester

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 3, s. 142 – 143

 • 1965

  POSPÍŠIL, Juraj: BHS : Len hra na festival

  Symfonické koncerty

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 6, s. 272 – 273

 • 1964

  VAJDA, Igor: Minulosť a súčasnosť

  X. prehliadka čs. koncertného umenia

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 6, s. 182 – 183

 • 1964

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Vydarený experiment

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 3, s. 94 – 95

 • 1964

  VAJDA, Igor: Bratislava má "hudbu dneška"

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 3, s. 93 – 94

 • 1963

  Sekretariát Sväzu slovenských skladateľov: Odpoveď Kultúrnemu životu

  Slovenská hudba, 1963, roč. 7, č. 6, s. 191

 • 1960

  Rozhovor o ešte mladej hudbe

  Mladá tvorba, 1960, roč. 5, č. 6 – 7, s. 188

 • 1960

  -fn-: Večer mladej hudby

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 8, s. 414

 • 1960

  FALTIN, Peter: Život sovietskeho človeka [rozhovor]

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 11, s. 545 – 546

 • 1959

  -žik-: Koncerty slovenskej filharmónie

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 1, s. 37

x