• 1984 – 1989

  gymnázium v Bratislave

 • 1989 – 1994

  Vysoká škola pedagogická v Nitre

 • 1992 – 1994

  súkromné stúdium (kompozícia – Tadeáš Salva)

 • 1994 – 1995

  pedagóg na Strednej pedagogickej škole a externý pedagóg na Vysokej škole pedagogickej v Nitre

 • 1994 – 1998

  VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes, klavír – Zuzana Paulechová)

 • od 1995

  redaktor v Slovenskom rozhlase

 • 2005 – 2010

  pedagóg na ZUŠ Exnárova v Bratislave

 • 2009

  VŠMU (ukončené externé doktorandské štúdium kompozície – Vladimír Bokes)

 • 2009

  Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK (ukončené interné doktorandské štúdium)

 • 2010 – 2018

  pedagóg na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK

 • 2011 – 2015

  vedúci Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK

 • od 2019

  metodik hudobnovzdelávacieho programu Superar

x