• 2002 – 2008

  Konzervatórium v Bratislave (husle – Mária Karlíková)

 • 2006

  koncertný majster orchestra účastníkov majstrovských kurzov komornej (Antonín Moravec – Praha, Julia Gartmann – Berlínska filharmónia) a orchestrálnej hry v nemeckom Pommersfeldene (dirigenti: Sergio Cárdenas, Zoltán Kocsis)

 • 2006

  študijný pobyt na Northwestern University of Louisiana v USA (husle – Andrej Kurti)

 • 2007

  súkromné lekcie u osobností: Stephen Rose (Cleveland Institute for Music, Cleveland Symphony Orchestra, USA), Jela Špitková (Universität für Musik und darstellende Kunst, Viedeň), Bohuslav Matoušek (AMU, Praha), František Novotný a Bohumil Smejkal (JAMU, Brno)

 • 2007, 2008

  štipendista majstrovských kurzov The International Holland Music Sessions

 • 2008 – 2013

  AMU v Prahe (husle – Jiří Tomášek, Bohuslav Matoušek; komorná hra – Václav Bernášek, Peter Toperczer)

 • od 2008

  umelecký vedúci a koncertný majster Komorného orchestra Sinfonietta Bratislava

 • od 2008

  člen Kanon tria (Kaori Hasegawa – klavír; Peter Baran – violončelo)

 • 2008, 2010

  koncertné turné v Japonsku (Kanon trio) 

 • od 2011

  člen klavírneho tria Bogacz Trio spolu so Zuzanou Králikovou Pohůnkovou (klavír) a Karolínou Hurayovou (violončelo)

 • 2011 – 2013

  VŠMU v Bratislave (husle – Robert Mareček)

 • od 2012

  člen Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala

 • od 2013

  iniciátor a organizátor projektu Majstrovké kurzy svetových virtuózov v Bratislave

 • 2014

  koncertné turné v Japonsku (sólista Osaka Symphony Orchestra; dir. Yusuke Kimoto)

 • 2015

  vystúpenie v prestížnej Phoenix Hall v Osake (s klaviristkou Mayu Yukawa) v rámci turné v Japonsku (s Kanon Ensemble a s klaviristkou Kaori Hasegawa) ako aj na Northwestern State University of Louisiana v USA

Pavel Bogacz ml. je umelecký vedúci a koncertný majster komorného orchestra Sinfonietta Bratislava, s ktorým pravidelne vystupuje i sólisticky (napr. Koncert Stradivari v rámci festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj, kde hral na vzácnych husliach z dielne A. H. Amatiho (2014), medzinárodný festival Allegretto Žilina (2015) a ď.). Je členom Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, s ktorým taktiež sólisticky pravidelne účinkuje (napr. na festivale Nová slovenská hudba, na koncerte Hommage à Bohdan Warchal a ď.). Ako sólista sa predstavil i s Komorným orchestrom ZOE, Rakovníckym komorným orchestrom, Nishinomia Youth Chamber Orchestra (Japonsko) a ď.

Pravidelne absolvovuje koncertné turné v Japonsku: napr. v roku 2014 ako sólista Osaka Symphony Orchestra pod taktovkou dirigenta Yusuke Kimota (Mendelssohnov Husľový koncert e mol, op. 64 a Sarasateho Cigánske melódie, op.20), v roku 2015 s Kanon Ensemble (Bachov Husľový koncert a mol BWV1041 a E dur BWV 1042 a Brandenburgský koncert č. 5 D dur BWV 1050) ako aj v komornej spolupráci s klaviristkami Kaori Hasegawa (Beethoven, Sibelius, Brahms, Paganini, Kreisler) a Mayu Yukawa, s ktorou sa predstavil tiež v prestížnej koncertnej sále Phoenix Hall v Osake (J. S. Bach, Brahms). Vrámci tohto koncertného turné bol pozvaný viesť majstrovské kurzy v mestách Kobe, Osaka, Akashi.

Pôsobí v klavírnom triu Bogacz Trio so Zuzanou Králikovou Pohůnkovou (pf) a Karolínou Hurayovou (vc) a v Kanon triu s Kaori Hasegawa (pf) a Petrom Baranom (vc). V oblasti komornej hudby sú jeho partnermi tiež klaviristi Erik Jámbor a klaviristky Zuzana Králiková Pohůnková a Kaori Hasegawa. S klaviristkou Elen Bogacz vystúpil na Northwestern State University of Louisiana v USA (2015).

Účinkoval v orchestroch: Slovenská filharmónia, Capella Istropolitana, Bach-Collegium Praha, Akademičtí komorní sólisté Praha, Symphonia Vienna, Komorný orchester ZOE, Nishinomia Youth Chamber Orchestra, Philharmonie der Nationen a ď. Nahrával pre bývalú Slovenskú televíziu a Slovenký rozhlas. Koncertne vystupuje aj ako violista. 

Je iniciátorom a organizátorom projektu Majstrovké kurzy svetových virtuózov v Bratislave s hudobnými osobnosťami: Julian Rachlin, Dalibor Karvay, Sophie Rachlin (2013), Ilya Gringolts (2014), Alexandra Soumm (2015), Renaud Capuçon (2016), Midori Goto a Alexandra Soumm (2017), Vadim Gluzman (2018).

.

x