Bibliografia

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina: od Shakespeara k Sendreiovcom

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 15

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

 • 2014

  BERÁTS, Juraj: Adam Marec: S gitarou na cestách

  Hudobný život, 2014, č. 5, s. 22

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, č. 7 – 8, s. 13

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, č. 3, s. 8

 • 2011

  CHIEFFI, Olga: Il talento slovacco di Adam Marec

  Positanonews [online] 23.9. 2011 [citované 2.8.2012], 2011
  (dostupné na http://www.positanonews.it/articoli/64520/il_talento_slovacco_di_adam_marec.html)

 • -1

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Gitara na Radnici

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 11

 • -1

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Banskobystrická hudobná jar

  Hudobný život, 2017, č. 6, s. 16

 • -1

  BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE

  Hudobný život, 2017, č. 1 – 2, s. 21

x