• 1968 – 1973

  Konzervatórium v Košiciach (fagot – R. Krajčo)

 • 1974 – 1978

  AMU v Prahe (fagot, dirigovanie)

 • od 1979

  pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach

 • 1994 – 2019

  vo funkcii riaditeľa Konzervatória v Košiciach

Pedagogická, organizačná, ale aj umelecká činnosť Bartolomeja Buráša sa datuje už od roku 1979, kedy začal pôsobiť na Konzervatóriu v Košiciach. Počas jeho pôsobenia škola dosahovala vysokú umeleckú úroveň, o čom svedčili úspechy študentov na medzinárodných súťažiach v rámci Európy, koncertná činnosť v spolupráci so Štátnou filharmóniou i Štátnym divadlom Košice. Viedol symfonický a komorný orchester školy, s ktorým okrem bohatej koncertnej činnosti na slovenských koncertných pódiách absolvoval koncertné turné vo viacerých štátoch Európy (Španielsko, Švédsko, Taliansko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko...). S akordeónovým a Brass orchestrom úspešne reprezentovali školu v Mexiku a 3-krát v Japonsku. S dirigentskou taktovkou sa predstavil aj na koncertoch Štátnej filharmónie Košice.

Bartolomej Buráš sa pričinil o vznik nového odboru na škole – cirkevná hudba, pedagogicky pôsobil aj v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule a na Teologickej fakulte v Košiciach, kde niekoľko rokov vyučoval liturgický spev. Ako zbormajster dirigoval Košický spevácky zbor učiteľov, Ženský komorný zbor učiteliek a Zbor sv. Cecílie v Košiciach.

 x