Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1995

  V richtárovej studni

  výber najobľúbenejších slovenských ľudových piesní


  (kolektív autorov, zostavil Michal Repovský)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Budúcnosť profesionálneho hudobného umenia v Košiciach

  Opera Slovakia, 2019

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 7

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Žobrácka opera s realistickou bodkou

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 10, s. 6

x