2023

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Koncerty : 21. 3. 2023 Banská Bystrica, Robotnícky dom

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 4, s. 7 – 8

2023

GLOCKOVÁ, Mária: Matej Arendárik a Moyzesovo kvarteto otvorili 62. Banskobystrickú hudobnú jar

Opera Slovakia, 26. 3. 2023

2022

KOREŇOVÁ, Katarína: Matej Arendárik hrá Beethovena I.

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 35 – 36
(recenzia CD)

2022

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Slovenský rozhlas s Matejom Arendárikom

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 7

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Jeseň s ŠKO Žilina

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 6 – 7

2021

KOREŇOVÁ, Katarína: Matej Arendárik hrá ruskú hudbu [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 37

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

2020

DOHNALOVÁ, Lýdia: Matej Arendárik hrá Brahmsa [recenzia CD]

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 37

2020

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Slovenská filharmónia

Intímny Brahms a veľkolepý Musorgskij

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 2 – 3

2019

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 9

2019

BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické Reflexie venované Eugenovi Suchoňovi

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 9

2018

SCHINDLER, Agata: Hudobný festival nad potopenou Slanicou nazývanou aj Malá Viedeň

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 18 – 19

2017

BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 2

2017

GLOCKOVÁ, Mária: Sólo pre Mateja Arendárika

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 11

2017

GLOCKOVÁ, Mária: Buď - alebo

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 29

2017

BURGROVÁ, Katarína: Marec v Štátnej filharmónii Košice

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

2017

BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 21

2017

LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 8 – 9

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 13

2015

KARLÍKOVÁ, Mária: Talenty pre Európu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 15

2015

KORNUCÍKOVÁ, Mária: Matej Arendárik: Cesta k prirodzenosti je tŕnistá a nikdy nekončí [rozhovor]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 6 – 7

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 7

2014

BERGER, Igor: Výrazný Arendárik, výrečný Baleff

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

2014

HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 10 – 11

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Trom zo štyroch nedeľných koncertov v Mirbachu dominoval klavír

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 10

2013

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 6

2011

PŘIBILOVÁ, Lenka: Slováci na Hudobnom festivale Ludwiga van Beethovena v Tepliciach

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 28

2011

HORKAY, Tamás: Spravodajstvo, koncerty : Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 7
(sólista Koncertu pre klavír a orchester č. 2 A dur F. Liszta; ŠFK dir. László Kovács)

2010

BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 10, s. 5
(sólista Rachmaninovho Koncertu pre klavír a orchester č. 2 c mol op. 18)

2008

DOHNALOVÁ, Lýdia: Matej Arendárik : Suchoň, Zeljenka, Janáček, Brahms, Liszt [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 36

2008

POKORA, Miloš: Arendárik a Brauner v cyklu Ti nejlepší

Hudební rozhledy, 2008, roč. 61, č. 3, s. 14

2007

KARLÍKOVÁ, Mária: Talenty pre Európu 2007

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 20 – 21

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Koncerty SF

Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 8

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil. Matej Arendárik

Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 13

2006

MARKOVIČ, Stano: Koncert venovaný pamiatke kapitána Dominika Ocelku - Prvý Zimný koncert

Noviny Orava , 30. 1. 2006, č. 5

2006

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 18
(sólista Koncertu č. 1 g mol F. Mendelssohna Bartholdyho)

2006

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline. Šestnásty raz na festivale

Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 6, s. 6 – 8

2006

DOHNALOVÁ, Lýdia: Robert Schumann-Dmitrij Šostakovič ..

Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 10, s. 35

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 3, s. 21

2004

GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO v decembri

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 2, s. 20
(spoluúčinkoval so Suchoňovým kvintetom)

2004

DOHNALOVÁ, Lýdia: Mladí exkluzívne

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 2, s. 12 – 13

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 1, s. 22

2002

GÁBOROVÁ, Marta: ŠKO Žilina v septembri

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 24
(sólista Bachovho Brandenburského koncertu č. 5 BWV 1050 pre flautu, husle, čembalo a sláčiky)

2002

GÁBOROVÁ, Marta: Máj v ŠKO Žilina

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 24

2002

GÁBOROVÁ, Marta: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 16

2000

ČIERNA, Alena: Desiaty raz v Žiline

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 17

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Koncerty : 21. 3. 2023 Banská Bystrica, Robotnícky dom

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 4, s. 7 – 8

 • 2023

  GLOCKOVÁ, Mária: Matej Arendárik a Moyzesovo kvarteto otvorili 62. Banskobystrickú hudobnú jar

  Opera Slovakia, 26. 3. 2023

 • 2022

  KOREŇOVÁ, Katarína: Matej Arendárik hrá Beethovena I.

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 35 – 36
  (recenzia CD)

 • 2022

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Slovenský rozhlas s Matejom Arendárikom

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 7

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Jeseň s ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 6 – 7

 • 2021

  KOREŇOVÁ, Katarína: Matej Arendárik hrá ruskú hudbu [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 37

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Matej Arendárik hrá Brahmsa [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 37

 • 2020

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Slovenská filharmónia

  Intímny Brahms a veľkolepý Musorgskij

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 2 – 3

 • 2019

  BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické Reflexie venované Eugenovi Suchoňovi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 9

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 9

 • 2018

  SCHINDLER, Agata: Hudobný festival nad potopenou Slanicou nazývanou aj Malá Viedeň

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 18 – 19

 • 2017

  BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 2

 • 2017

  GLOCKOVÁ, Mária: Sólo pre Mateja Arendárika

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 11

 • 2017

  GLOCKOVÁ, Mária: Buď - alebo

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 29

 • 2017

  BURGROVÁ, Katarína: Marec v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

 • 2017

  BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 21

 • 2017

  LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 8 – 9

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 13

 • 2015

  KARLÍKOVÁ, Mária: Talenty pre Európu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 15

 • 2015

  KORNUCÍKOVÁ, Mária: Matej Arendárik: Cesta k prirodzenosti je tŕnistá a nikdy nekončí [rozhovor]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 6 – 7

 • 2014

  BERGER, Igor: Výrazný Arendárik, výrečný Baleff

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 10 – 11

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 7

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Trom zo štyroch nedeľných koncertov v Mirbachu dominoval klavír

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 10

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 6

 • 2011

  PŘIBILOVÁ, Lenka: Slováci na Hudobnom festivale Ludwiga van Beethovena v Tepliciach

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 28

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Spravodajstvo, koncerty : Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 7
  (sólista Koncertu pre klavír a orchester č. 2 A dur F. Liszta; ŠFK dir. László Kovács)

 • 2010

  BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 10, s. 5
  (sólista Rachmaninovho Koncertu pre klavír a orchester č. 2 c mol op. 18)

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Matej Arendárik : Suchoň, Zeljenka, Janáček, Brahms, Liszt [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 36

 • 2008

  POKORA, Miloš: Arendárik a Brauner v cyklu Ti nejlepší

  Hudební rozhledy, 2008, roč. 61, č. 3, s. 14

 • 2007

  KARLÍKOVÁ, Mária: Talenty pre Európu 2007

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Koncerty SF

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 8

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil. Matej Arendárik

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 13

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 18
  (sólista Koncertu č. 1 g mol F. Mendelssohna Bartholdyho)

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Robert Schumann-Dmitrij Šostakovič ..

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 10, s. 35

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline. Šestnásty raz na festivale

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 6, s. 6 – 8

 • 2006

  MARKOVIČ, Stano: Koncert venovaný pamiatke kapitána Dominika Ocelku - Prvý Zimný koncert

  Noviny Orava , 30. 1. 2006, č. 5

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 3, s. 21

 • 2004

  GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO v decembri

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 2, s. 20
  (spoluúčinkoval so Suchoňovým kvintetom)

 • 2004

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mladí exkluzívne

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 2, s. 12 – 13

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 1, s. 22

 • 2002

  GÁBOROVÁ, Marta: ŠKO Žilina v septembri

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 24
  (sólista Bachovho Brandenburského koncertu č. 5 BWV 1050 pre flautu, husle, čembalo a sláčiky)

 • 2002

  GÁBOROVÁ, Marta: Máj v ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 24

 • 2002

  GÁBOROVÁ, Marta: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 16

 • 2000

  ČIERNA, Alena: Desiaty raz v Žiline

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 17

x