Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické Reflexie venované Eugenovi Suchoňovi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 9

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 9

 • 2018

  SCHINDLER, Agata: Hudobný festival nad potopenou Slanicou nazývanou aj Malá Viedeň

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 18 – 19

 • 2017

  BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 2

 • 2015

  KARLÍKOVÁ, Mária: Talenty pre Európu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 15

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 7

 • 2014

  BERGER, Igor: Výrazný Arendárik, výrečný Baleff

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 10 – 11

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Trom zo štyroch nedeľných koncertov v Mirbachu dominoval klavír

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 10

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 6

 • 2011

  PŘIBILOVÁ, Lenka: Slováci na Hudobnom festivale Ludwiga van Beethovena v Tepliciach

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 28

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Spravodajstvo, koncerty : Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 7

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Matej Arendárik : Suchoň, Zeljenka, Janáček, Brahms, Liszt [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 36

 • 2008

  POKORA, Miloš: Arendárik a Brauner v cyklu Ti nejlepší

  Hudební rozhledy, 2008, č. 3, s. 14

 • 2007

  KARLÍKOVÁ, Mária: Talenty pre Európu 2007

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Koncerty SF

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 8

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil. Matej Arendárik

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 13

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline. Šestnásty raz na festivale

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 6, s. 6 – 8

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Robert Schumann-Dmitrij Šostakovič ..

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 10, s. 35

 • 2006

  MARKOVIČ, Stano: Koncert venovaný pamiatke kapitána Dominika Ocelku - Prvý Zimný koncert

  Noviny Orava [online; citované 13.7.2011] 30.1., 2006, č. 5
  (dostupné na http://novinyorava.sk/index.php?act=show&c_id=2656)

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 3, s. 21

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 1, s. 22

 • -1

  BURGROVÁ, Katarína: Marec v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

 • -1

  LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 8 – 9

 • -1

  BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 21

 • -1

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 13

 • -1

  KORNUCÍKOVÁ, Mária: Matej Arendárik: Cesta k prirodzenosti je tŕnistá a nikdy nekončí [rozhovor]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 6 – 7

 • -1

  GLOCKOVÁ, Mária: Sólo pre Mateja Arendárika

  Hudobný život, 2017, č. 6, s. 11

 • -1

  GLOCKOVÁ, Mária: Buď - alebo

  Hudobný život, 2017, č. 6, s. 29

x