• 2009

  Súťaž klaviristov Európskej únie, Praha (CZ)

  - 2. cena

 • 2008

  Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava

  - 2. cena

 • 2008

  Medzinárodná súťaž Leoša Janáčka, Brno (CZ)

  - 2. cena a Cena Opus Musicum - ročné predplatné časopisu

 • 2005

  Premio internazionale di interpretazione pianistica “Giuliano Pecar”, Gorizia (IT)

  - 3. cena

 • 2004

  Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)

  - 3. cena, titul laureáta a Cena Českého hudobného fondu

 • 2002

  Medzinárodná klavírna súťaž, Agropoli (IT)

  - 2. cena

 • 2000

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  - 1. cena a absolútny víťaz

 • 1999

  Medzinárodná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov Concertino Praga

  - čestné uznanie v kategórii Duetá (spolu s huslistom Alexejom Rosíkom)

 • 1999

  Medzinárodná Schubertova súťaž pre klavírne duá, Jeseník (CZ)

  - 2. cena

 • 1997, 1999

  Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)

  - finalista

x