• 1993 – 2003

  Hudobná škola v Užhorode (klavír – Olena Juroš, violončelo – Oľga Jackovič, skladba – Natália Marčenkova)

 • 2003 – 2009

  Konzervatórium v Košiciach (skladba – Jozef Podprocký, klavír – Ján Miller, obligátne dirigovanie – Ján Drietomský)

 • 2009 – 2014

  VŠMU v Bratislave (skladba – Jevgenij Iršai, Vladimír Bokes)

 • 2010 – 2012

  regent pravoslávneho Zboru sv. Nikolaja v Bratislave

 • 2010 – 2013

  pedagóg na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave (skladba, klavír, keyboard, korepetície)

 • 2014

  pedagóg na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach (povinný klavír, harmónia)

 • 2015 – 2016 

  pedagóg na SZUŠ Talent-Um v Michalovcich (klavír, hudobná náuka, korepetície)

 • 2017 – 2019 

  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove (klavír – Stanislav Mirossay)

 • 2017 – 2018 

  pedagóg na SZUŠ Múza v Humennom (klavír)

 • 2018 – 2020 

  pedagóg na SZUŠ Dama v Prešove (klavír, korepetície)

x