2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

2020

GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 6

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO

Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 9

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Premiéra na Radnici [Päť sĺz pre violu a alt]

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 11

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2014

GLOCKOVÁ, Mária: Nová tvorba z mesta pod Urpínom

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 8

2011

GLOCKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba v diele Igora Dibáka a Vojtecha Didiho

Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3, 2011, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 71 – 97

2011

ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavír v kontexte tvorby skladateľov Vojtecha Didiho, Jevgenija Iršaia a Petra Špiláka

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 6 – 40

2007

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Matka Niobé ako projekt osláv školy

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 11, s. 16 – 17

2007

HOLKA, Peter: Kľúč od kráľovstva hudby : stretnutie s hudobným skladateľom a dirigentom Vojtechom Didim

Učiteľské noviny, 2007, č. 2, s. 9 – 10

2006

GLOCKOVÁ, Mária: Folklórne prejavy v liturgickom svete Vojtecha Didiho alebo Stretnutie s liturgiou ľudského ducha

Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 87 – 93

2006

MICHALOVÁ, Eva: Missa Novisoliensis Vojtecha Didiho a Veni Sancte Ivana Hrušovského

Modlitba v umení, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 285 – 288
(Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela)

2005

ČERVENÁ, Ľudmila: Vplyv socio-kultúrneho prostredia na formovanie kompozičného myslenia skladateľov v banskobystrickom regiónie v 20. storočí

Slovenská hudba, 2005, roč. 31, č. 3 – 4, s. 392 – 400

2005

ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírna tvorba pre deti Vojtecha Didiho

Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 105 – 109

2002

VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 27
(zaznelo dielo Inspirazione, composizioni per fisarmonica)

1996

MELICHER, Alexander: Zborová tvorba hudobného skladateľa Vojtecha Didiho

Cantus choralis Slovaca. Zborník z konferencie, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 136 – 138

1992

(rs): Vojtech Didi, skladateľ

Národná obroda, 8. 12. 1992, č. 289, s. 7

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

 • 2011

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavír v kontexte tvorby skladateľov Vojtecha Didiho, Jevgenija Iršaia a Petra Špiláka

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 6 – 40

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2011

  GLOCKOVÁ, Mária: Vokálna tvorba v diele Igora Dibáka a Vojtecha Didiho

  Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 3, 2011, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 71 – 97

 • 2006

  MICHALOVÁ, Eva: Missa Novisoliensis Vojtecha Didiho a Veni Sancte Ivana Hrušovského

  Modlitba v umení, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 285 – 288
  (Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela)

 • 2006

  GLOCKOVÁ, Mária: Folklórne prejavy v liturgickom svete Vojtecha Didiho alebo Stretnutie s liturgiou ľudského ducha

  Osobnosti slovenskej hudobnej tvorby II, 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 87 – 93

 • 2005

  ČERVENÁ, Ľudmila: Vplyv socio-kultúrneho prostredia na formovanie kompozičného myslenia skladateľov v banskobystrickom regiónie v 20. storočí

  Slovenská hudba, 2005, roč. 31, č. 3 – 4, s. 392 – 400

 • 2005

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírna tvorba pre deti Vojtecha Didiho

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 105 – 109

 • 1996

  MELICHER, Alexander: Zborová tvorba hudobného skladateľa Vojtecha Didiho

  Cantus choralis Slovaca. Zborník z konferencie, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 136 – 138

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

  Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 6

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Premiéra na Radnici [Päť sĺz pre violu a alt]

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 11

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 9

 • 2014

  GLOCKOVÁ, Mária: Nová tvorba z mesta pod Urpínom

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 8

 • 2007

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Matka Niobé ako projekt osláv školy

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 11, s. 16 – 17

 • 2007

  HOLKA, Peter: Kľúč od kráľovstva hudby : stretnutie s hudobným skladateľom a dirigentom Vojtechom Didim

  Učiteľské noviny, 2007, č. 2, s. 9 – 10

 • 2002

  VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 27
  (zaznelo dielo Inspirazione, composizioni per fisarmonica)

 • 1992

  (rs): Vojtech Didi, skladateľ

  Národná obroda, 8. 12. 1992, č. 289, s. 7

x