• 1964

    absolutórium VŠMU (kompozícia – Ján Cikker), tvorivý umelec a klavirista v slobodnom povolaní

  • od 1995

    umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru v Bratislave

"Dubovský vo svojej tvorbe ako absolvent kompozičnej triedy prof. J. Cikkera napísal niekoľko koncertných inštrumentálnych skladieb, v ktorých preukázal kvalifikované ambície v klasických formách (Sonatína pre violu a klavír; Tri tance pre husle a klavír; Stará suita a i.). Praktické okolnosti uplatnenia skladateľskej profesie ho však priviedli k širokému spektru hudobných foriem druhov a žánrov, v ktorých mohol uplatniť svoju všestrannú invenciu i pohotovosť. Z nich sa mu najvlastnejšou formou skladateľskej realizácie stala najmä tvorba scénickej a filmovej hudby, kde mohol uplatniť rôznorodosť výrazových prostriedkov."

 

(JURÍK, Marián: Milan Dubovský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 84.)

x