• 2007 – 2011

  Konzervatórium v Žiline (kompozícia – Pavol Krška, klavír – Darina Andrejková)

 • od 2011

  VŠMU v Bratislave (kompozícia – Jevgenij Iršai)

 • 2013

  interpretačné a kompozičné kurzy pre skladateľov a perkusionistov v Trstěniciach (ČR)

 • 2013

  rezident kompozičných kurzov Institut Ostravské dny

 • 2013 – 2014

  študijný pobyt na Hudobnej akadémii v Krakove (kompozícia – Wojciech Widłak, Jarosław Płonka)

 • 2014

  spoluzakladateľ festivalu AsynChrónie – Prehliadka mladých skladateľov

x