2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Záver

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 17

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Klavírny "ohňostroj" Martina Chudadu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 2

2017

BURGROVÁ, Katarína: Oslava Mozartových narodenín v ŠfK

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 8

2016

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

2016

BÁTOR, Milan: Beethovenův Hradec letos opanovali především Češi a Slováci

Hudební rozhledy, 2016, roč. 48, č. 8, s. 21

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Fenomén Martin Chudada

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 7

2015

-oj-: Talentovaný klavirista fascinovaný vesmírom

Pravda / Kultúra, 26. 9. 2015

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

Bibliografia

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Záver

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 17

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Klavírny "ohňostroj" Martina Chudadu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 2

 • 2017

  BURGROVÁ, Katarína: Oslava Mozartových narodenín v ŠfK

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 8

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2016

  BÁTOR, Milan: Beethovenův Hradec letos opanovali především Češi a Slováci

  Hudební rozhledy, 2016, roč. 48, č. 8, s. 21

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Fenomén Martin Chudada

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 7

 • 2015

  -oj-: Talentovaný klavirista fascinovaný vesmírom

  Pravda / Kultúra, 26. 9. 2015

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

x