• 2018

  Medzinárodná klavírna súťaž "Vila de Xàbia" (ES)

  1. cena a Cenu španielskej sekcie World Piano Teachers Association (WPTA)

 • 2016

  Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)

  1. cena a Cena Janáčkovej filharmónie Ostrava

 • 2016

  Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)

  1. cena a Cena senátora Parlamentu České republiky za interpretáciu skladby: S. Prokofiev: Sonáta č. 3 a moll

 • 2015

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  1. cena

 • 2013

  Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus, Brno (CZ)

  1. cena

 • 2013

  Medzinárodná klavírna súťaž pre mládež Broumovská klávesa (CZ)

  1. cena

 • 2013

  Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera, Košice (SK)

  2. cena a Cena prezidenta republiky pre najúspešnejšieho slovenského účastníka

 • 2013

  Concorso internazionale per giovani pianisti, Neapol (IT)

  1. cena

 • 2013

  Mladý klavír Pražské konzervatoře, Praha (ČR)

  zisk titulu "Laureát Mladého klavíra Pražské konzervatoře 2013"

 • 2012

  Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus, Brno (CZ)

  2. cena

 • 2011

  Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus, Brno (CZ)

  3. cena

 • 2011

  Medzinárodná klavírna súťaž, Agropoli (IT)

  1. cena

 • 2011

  Čestné uznanie primátora mesta Žilina

  za úspešnú reprezentáciu školy, mesta i SR v hre na klavír, mimoriadne nadanie

 • 2010, 2012, 2013

  Talenty Novej Európy, súťaž o získanie grantu Nadácie CEF a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

  zisk grantu

x