Personálna bibliografia

 • 2006

  Metodika hry na organe pre konzervatóriá

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo

 • 2002

  Metodika organovej hry

  Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice

 • 2000

  Organová škola (2. vydanie)

  Hudobniny Amadeo, Košice

 • 1997

  Album organových skladieb I. (revízia EDz)

  Terminál, Košice

 • 1996

  Organová škola (1. vydanie)

  Štefánik, Bratislava

 • 1986

  Suchoň, Eugen: 2 prelúdiá v starom slohu z cyklu Kaleidoskop (úprava EDz)

  SGF

 • -1

  Tri romantické skladby z cyklu Kaleidoskop (úpr. EDz), rkp. autorky

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Emília Dzemjanová

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 39 – 42

 • 1992

  International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory. Thirteenth Edition (heslo)

  Cambridge, s. 293

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2008

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 16

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Recenzie : Klasika : Emília Dzemjanová, organ; Diskant 2006

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 32

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Emília Dzemjanová Metodika hry na organe pre konzervatóriá - recenzia

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 4, s. 38

 • 2006

  ČÁRSKA, Emília: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 1, s. 20

 • 2004

  (jj): Umelkyňa, uznávaná i v zahraničí : organový recitál sninskej rodáčky Emílie Dzemjanovej

  Pod Vihorlatom, 2004, č. 35

 • 2002

  STAROSTA, Miloslav: Emília Dzemjanová

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 46 – 47

 • 2002

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Emília Dzemjanová. Škola hry na organe [recenzia]

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 43

 • 2001

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Organová škola

  Učiteľské noviny, 15. 11. 2001, č. 38, s. 8

 • 2000

  PALOVČÍK, Michal: Dozneli tóny Kultúrneho leta

  Literárny týždenník, 14. 9. 2000

 • 2000

  HORKAY, Tomáš: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 24

 • 1999

  Finále festivalu bylo impozantní (31. ročník festivalu v Olomouci)

  Olomoucký den, 22. 9. 1999

 • 1997

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Nový Album organových skladieb

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 19, s. 9

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Dni organovej hudby

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 18, s. 9

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Dni organovej hudby. Lákavá vznešenosť umenia

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 17, s. 8

 • 1997

  FARKAS, Pál: A zene öröme Békéscsabán

  Békésmegyei hírlap, 29. 7. 1997

 • 1996

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: S Emíliou Dzemjanovou o Organovej škole

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 14, s. 3

 • 1996

  KLINDA, Ferdinand: Máme slovenskú "ORGANOVÚ ŠKOLU"

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 11, s. 6

 • 1996

  Organová škola

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 8, s. 2

 • 1996

  PALOVČÍK, Michal: Organová škola : Vítaná pomôcka mladým

  Literárny týždenník, 1996, č. 21, s. 15

 • 1996

  KLINDA, Ferdinand: Učebnica hry na organe pre odbor Cirkevná hudba

  Evanjelický posol spod Tatier, 1996, č. 18, s. 142

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: IV. medzinárodný festival Slovenské historické organy

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 22, s. 8

 • 1995

  SKŘEPEK, Roman: XXV. Medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 22, s. 8

 • 1995

  bea: Krehká dáma kraľovala (MOF Košice)

  Večerník, 3. 10. 1995, Košice

 • 1994

  TUNKALJ, Nenad: Órgulje traže publiku (recenzia koncertu v Záhrebe)

  Vjestnik, 16. 7. 1994

 • 1994

  JURÍK, Marián: Výber z produkcie CD nahrávok (Slovak historical organs)

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 12, s. 13

 • 1994

  JELEN, František: S talentom k úspechom : Umelecká činnosť Emílie Dzemjanovej zo Sniny

  Sninský strojár, 31. 5. 1994, č. 9, s. 3

 • 1993

  Stringende Interpretation an Chor und Turmorgel

  Westfälische Volkszeitung, 1. 10. 1993
  (recenzia vystúpenia v Paderborne)

 • 1993

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Emília Dzemjanová : Byť prospešná [rozhovor]

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 2, s. 3

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: XXII. Medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 21, s. 4

 • 1992

  DRESSLER, Ewald: Nicht alltägliches Konzert

  Leipziger Volkszeitung, 8. 7. 1992
  (recenzia vystúpenia v Altenburgu)

 • 1990

  BOBRÍKOVÁ, Zuzana: Organ patrí k Vianociam. Nad čím pracujú východoslovenskí umelci. Emília Dzemjanová (rozhovor)

  Východ, 21. 12. 1990, č. 299, s. 4

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: Dni organovej hudby

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 21, s. 5

 • 1990

  erl: Dramatischer Zugriff

  Hannoverische Allgemeine Zeitung, 1. 9. 1990
  (recenzia vystúpenia v Hannoveri)

 • 1990

  JESS, Ulrich: Proffesorin zog sämtliche Register

  H+N , 28. 8. 1990
  (recenzia koncertu v Langenhorne – Nemecko)

 • 1989

  T.S.: Mit subjektiver Näherung. Emília Dzemjanová in der „Stunde der Orgelmusik“ (rec. vystúpenia v Neues Gewandhaus Lipsko)

  Sächsisches Tageblatt, 28. 9. 1989, Leipzig

 • 1989

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Stále kráčať za nenaplnenými snami

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 17, s. 4

 • 1989

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Z tvorivej dielne organistky Emílie Dzemjanovej. Ctiť si talent

  Večer, 1. 8. 1989, Košice

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Kompletné organové dielo Oliviera Messiaena

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 7, s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Za pocitom uspokojenia

  Východoslovenské noviny, 27. 10. 1988

 • 1988

  MEDŇANSKÝ, Karol: Mladí tlieskali mladým

  Prešovské noviny, 22. 10. 1988

 • 1988

  KAMRLOVÁ, Eva: Koncerty MDKO. Organový recitál Emílie Dzemjanovej

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 11, s. 4

 • 1987

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Zasvätená interpretácia je alfou i omegou

  Východoslovenské noviny, 25. 11. 1987

 • 1985

  ČÁRSKA, Etela: XII. prehliadka mladých organistov

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 5, s. 2

 • 1984

  KRÁK, Egon: Talenty s prísľubom

  Večerník , 1984

 • 1983

  DEMETER, Ľubomír: Organový recitál

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 13, s. 7

 • 1980

  ČURILLA, Štefan: Prehliadka mladých slovenských organistov

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 2, s. 4

 • 1979

  DÓŠA, Ladislav: VI. prehliadka organistov

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 4, s. 4

x