• 2009

  Cena mesta Košice

 • 1997

  Medaila sv. Gorazda

  za prínos k rozvoju vzdelanosti na Slovensku a za záslužnú pedagogickú prácu

 • 1993

  Titul WORLD INTELECTUAL of 1993

 • 1991/1992

  Titul International Woman of theYear

 • 1983

  Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky

  - 3. cena a Cena Slovenského hudobného fondu za najlepší prednes skladby slovenského autora

x