• 1985 - 1991

  Konzervatórium Bratislava (klavír - Tibor Ghillány)

 • 1991 - 1996

  VŠMU (klavír - Ida Černecká)

 • 1998 - 2010

  VŠMU, doktorandské štúdium (klavír - Ľudovít Marcinger, Daniel Buranovský)

 • 2007 - 2008

  súkromné štúdium, USA - Dr. Robert Pennington z West Chester University of Pennsylvania

 • interpretačné kurzy:

  Monica Gutman, Elizabeth Hagenah, Eugen Indjic, Peter Toperczer, Santiago Rodriguez, Anne Koscielny, Robert Pennington

 •  

 • od 1996 dodnes

  pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

Monika Mockovčáková sa okrem sólovej hry intenzívne venuje komornej hudbe a to ako členka komorných zoskupení alebo ako partnerka inštrumentalistov a spevákov. Spolupracovala napr. s violončelistami ako sú J. Podhoranský, T. Brcko, Martin Müller-Weiffenbach, P. Mucha, K. Zajacová, huslisti - J. Tomka, Š. Gyöpös, J. Timčák, klarinetisti - J. Eliáš, A. Pavlorek, klaviristka Gala Gurinovich, saxofonista Anders Lundegård, či speváci - M. Beňačková, M. Blahušiaková, D. Jenis, S. Tolstov, M. Malachovský, J. Dvorský, T. Šelc, K. Račić Derner, M. Henselová, A. Banásová, J. Bernáthová, K. Michaeli a mnohí ďalší. Pravidelne spevádza aj vystúpenia Speváckeho zboru Cantus. Ako sólistka alebo komorná hráčka koncertovala v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, USA a nahrávala pre Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas, Český rozhlas a Švajčiarsky rozhlas (Radio TSR Espace 2).

Monika Mockovčáková reprezentovala v roku 2003 Slovenskú republiku na koncerte štipendistov medzinárodnej akadémie Praha – Viedeň – Budapešt „Musikerlebnis Mitteleuropa“, konanej pod záštitou prezidentov Slovenskej republiky a Rakúska. V rokoch 2006 až 2008 pôsobila ako členka klavírnej spoločnosti Piano Society so sídlom vo Washingtone D.C. Počas tohto pobytu realizovala viacero sólových komorných recitálov a účinkovala aj ako komorná partnerka.

Bohatú koncertnú aktivitu Moniky Mockovčákovej dopĺňa praáca pedagigická. Vyučovala na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, na VŠMU a tiež vo Švajčiarsku, menovite na Konzervatóriu v Ženeve, Hudobnej škole Studio Kodály a Inštitúte Florimont. Ako lektorka viedla kurzy klavírnej a komornej hry na Slovensku (workshop na tému „ Práca klaviristu v komornom duu“ a masterclass zameraný na 4-ručnú hru na Súkromnom konzervatóriu Dezidora Kardoša v Prešove, 2018), v Českej republike (workshop na tému „ Spevnosť klavírnej hry“ na ZUŠ Letovice, 2011) a kurzy komornej hry „Musica da Camera“ v Cratoule vo Francúzsku (2011). V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave.

 

 

 

x