Bibliografia

 • 2018

  LABHART, Walter: Drei grosse B: Bach, Brahms, Barber

  Rundschau, 2018, č. 49, s. 6

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 11

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 10

 • 2013

  LABHART, Walter: Kontrastreiche und vergnügliche Klaviermusik

  Aargauer Zeitung, 2013, s. 24

 • 2010

  POKORNÁ, Dagmar: Klavír je mojím dlhoročným spoločníkom, rodina je mojou Noemovou archou

  Mama a ja, 2010, roč. 9, č. 12, s. 126 – 129

 • 2007

  SIMKO, Jan: Fabulous piano recital by Slovak virtuoso Monika Mockovcakova

  Jednota-The Union, 2007, roč. 116, č. 5760, s. 14

x