2023

TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

Nový Popular, 2023, č. 1, s. 20 – 21

2022

SEREČINOVÁ, Andrea: Jesenné konvergencie 2022 : Harlekýn

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 2

2022

HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar : Medzi jednotkou a dvojkou

Komorne s hosťami

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 4 – 5

2022

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Večer slovenskej hudby na Košickej hudobnej jari k storočnici SOZA

Opera Slovakia, 25. 5. 2022

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2021

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 4 – 5

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Skončil sa jubilejný 30. ročník hudobného festivalu Allegretto Žilina

Opera Slovakia, 28. 9. 2021

2021

ŠEBESTA, Róbert: Martin Adámek : UNITY [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 38

2020

KOLÁŘ, Robert: Martin Adámek: V ansámbli nikto nehrá druhé husle ... [rozhovor]

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 28 – 30

2020

KOLÁŘ, Robert: Viva musica!

Martin Adámek: recitál

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 4

2019

(red): Cena Ľudovíta Rajtera 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 4

2019

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Concertissimo

Paralelné fóbie Martina Burlasa

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 5

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júnové koncerty ukončili jubilejnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

Opera Slovakia, 1. 7. 2019

2019

KOLÁŘ, Robert: Paralelné fóbie rozhlasového orchestra

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 4

2019

ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 2

2019

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po novembri...

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

2019

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 4 – 7

2017

DONIGA, Dominika: Ensemble intercontemporain: 2× Paříž a k tomu Innsbruck

Opera Plus, 11. 4. 2017

2017

JAMAR, Alexandre: EIC 40 – Hommage à Pierre Boulez – Paris (Philharmonie)

Forum Opéra [online], 18. 3. 2017
([cit. 2017-12-06])

2017

ADÁMEK, Martin: My First "Répons"

Ensemble intercontemporain EIC 40 [online], 2017

2017

SZPIRGLAS, Jéremie: Retour sur 2016-17. Martin Adámek, clarinettiste : « Une première saison pleine d’aventures. »

Accents [online], 30. 6. 2017
([cit. 2017-12-06])

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

2017

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 7

2016

FASSOL, Laurent: La vie devant soi. Entretien avec Martin Adámek, clarinettiste

Accents [online], 21. 12. 2016
([cit. 2017-12-06])

2016

WALLS, Seth Colter: Cluster Ensemble: Plays Philip Glass [recenzia CD]

Pitchfork, 8. 8. 2016
([cit. 2017-11-13])

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

2016

CLEMENTS, Andrew: Cluster Ensemble Plays Philip Glass : review – early music by an American master [recenzia CD]

The Guardian [online], 20. 7. 2016
([cit. 2017-11-02])

2016

ŠIKROVÁ, Zora: Martin Adámek členom súboru Ensemble intercontemporain

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 2

2016

MAREČEK, Lubomír: Je mu 19 a stěhuje se do Paříže. Student JAMU Martin Adámek vyhrál konkurz do prestižního ansámblu

Opera Plus, 23. 6. 2016

2015

ŠIKROVÁ, Zora: Miniprofil HŽ

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 5

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

Personálna bibliografia

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

  Nový Popular, 2023, č. 1, s. 20 – 21

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  SEREČINOVÁ, Andrea: Jesenné konvergencie 2022 : Harlekýn

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 2

 • 2022

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar : Medzi jednotkou a dvojkou

  Komorne s hosťami

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 4 – 5

 • 2022

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Večer slovenskej hudby na Košickej hudobnej jari k storočnici SOZA

  Opera Slovakia, 25. 5. 2022

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2021

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 4 – 5

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Skončil sa jubilejný 30. ročník hudobného festivalu Allegretto Žilina

  Opera Slovakia, 28. 9. 2021

 • 2021

  ŠEBESTA, Róbert: Martin Adámek : UNITY [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 38

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Viva musica!

  Martin Adámek: recitál

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 4

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Martin Adámek: V ansámbli nikto nehrá druhé husle ... [rozhovor]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 28 – 30

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 4 – 7

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po novembri...

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 20 – 21

 • 2019

  ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 2

 • 2019

  (red): Cena Ľudovíta Rajtera 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 4

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júnové koncerty ukončili jubilejnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

  Opera Slovakia, 1. 7. 2019

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Paralelné fóbie rozhlasového orchestra

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 4

 • 2019

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Concertissimo

  Paralelné fóbie Martina Burlasa

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 5

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 7

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

 • 2017

  SZPIRGLAS, Jéremie: Retour sur 2016-17. Martin Adámek, clarinettiste : « Une première saison pleine d’aventures. »

  Accents [online], 30. 6. 2017
  ([cit. 2017-12-06])

 • 2017

  DONIGA, Dominika: Ensemble intercontemporain: 2× Paříž a k tomu Innsbruck

  Opera Plus, 11. 4. 2017

 • 2017

  JAMAR, Alexandre: EIC 40 – Hommage à Pierre Boulez – Paris (Philharmonie)

  Forum Opéra [online], 18. 3. 2017
  ([cit. 2017-12-06])

 • 2016

  FASSOL, Laurent: La vie devant soi. Entretien avec Martin Adámek, clarinettiste

  Accents [online], 21. 12. 2016
  ([cit. 2017-12-06])

 • 2016

  WALLS, Seth Colter: Cluster Ensemble: Plays Philip Glass [recenzia CD]

  Pitchfork, 8. 8. 2016
  ([cit. 2017-11-13])

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

 • 2016

  CLEMENTS, Andrew: Cluster Ensemble Plays Philip Glass : review – early music by an American master [recenzia CD]

  The Guardian [online], 20. 7. 2016
  ([cit. 2017-11-02])

 • 2016

  ŠIKROVÁ, Zora: Martin Adámek členom súboru Ensemble intercontemporain

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 2

 • 2016

  MAREČEK, Lubomír: Je mu 19 a stěhuje se do Paříže. Student JAMU Martin Adámek vyhrál konkurz do prestižního ansámblu

  Opera Plus, 23. 6. 2016

 • 2015

  ŠIKROVÁ, Zora: Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 5

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

x