• 2014

  MUSICA NOVA SPIRITUALIS

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Rastislav Adamko: Proglas

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia

   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)

  3. Peter Groll: Ave Maria

   Mariana Sajko (s), Zuzana Zahradníková (org)

  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256

   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  5. Milan Dubovský: Ave verum

   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)

  6. Peter Hochel: Ubi caritas

   Mariana Sajko (s), Zuzana Zahradníková (org)

  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea

   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)

  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri

   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)

  9. Rastislav Adamko: Mystérium

   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  10. Stanislav Hochel: Ave Maria

   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)

  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum

   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  12. Mirko Krajči: Psalmus 131

   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)

  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria

   Mariana Sajko (s), Zuzana Zahradníková (org)

  14. Peter Groll: Ave verum corpus

   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)

  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)

  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)

  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)

 • 2013

  ANTON ASCHNER: ... TO NAJLEPŠIE Z NEZNÁMEHO

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Anton Aschner: Regina coeli D dur (Kr 103)

   Veronika Balážecová (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  2. Anton Aschner: Esurientes implevit bonis z Magnificat D dur (Kr 133)

   Jozef Gráf (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  3. Anton Aschner: Arma, Bella, Iras, Honores (Kr 69)

   Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  4. Anton Aschner: Ave Maris Stella (Kr 73)

   Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  5. Anton Aschner: Requiem d mol – Introit (Kr 123)

   Veronika Balážecová (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  6. Anton Aschner: Te decet hymnus – z Requiem d mol (Kr 123)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  7. Anton Aschner: Domine labia mea – z Miserere F dur (Kr 214)

   Martin Dobrovič (v), Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  8. Anton Aschner: Sicut cervus (Kr 78)

   Judita Andelová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  9. Anton Aschner: Alma Redemptoris Mater B dur (Kr 43)

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  10. Anton Aschner: Auditui meo z Miserere F dur (Kr 214)

   Martina Procházková (v), Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  11. Anton Aschner: Ne proicias me – z Miserere c mol (Kr 58)

   Juraj Duda (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  12. Anton Aschner: Lauda Sion Salvatorem (Kr 72)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  13. Anton Aschner: Et misericordia – z Magnificat solenne D dur (Kr 133)

   Juraj Duda (v), Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  14. Anton Aschner: Salve regina (Kr 194)

   Martin Dobrovič (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  15. Anton Aschner: Die schőnste aus allen (Kr 217)

   Miriam Žiarna (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  16. Anton Aschner: O amor mi Jesu (Kr 78)

   Judita Andelová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  17. Anton Aschner: Regina coeli (Kr 71)

   Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  18. Anton Aschner: Auditui meo – z Miserere g mol (Kr 213)

   Mariana Sajko (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  19. Anton Aschner: Laudate pueri (Kr 133)

   Tomáš Šelc (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  20. Anton Aschner: Sacrificium Deo – z Miserere c mol (Kr 58)

   Martin Dobrovič (v), Andrea Karcolová (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  21. Anton Aschner: Dixit Dominus (Kr 154)

   Martina Procházková (v), Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Komorný súbor Katedry hudby, Rastislav Adamko, Matej Bartoš , Peter Hochel, Martin Krakovský , Zuzana Ondrejková , Ivan Palovič, Blanka Pavlovičová, Zuzana Rahlová, Tomáš Uličný , Zuzana Zahradníková (dir.)

  22. world premiere recording
 • 2012

  JANKO SILAN: MEDZIDOBIE

  CD - Rozhlas a televízia Slovenska

  1. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  2. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  3. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  4. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  5. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  6. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  7. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  8. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  9. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  10. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  11. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  12. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  13. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  14. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  15. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  16. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  17. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie

   Peter Machajdík (pf)

  18. Janko Silan: Básnik sám doma so svojou poéziou

   Štefan Bučko (spk)

  19. Rastislav Adamko: Prvého dňa, keď blažená

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  20. Rastislav Adamko: Vznešený tvorca súhvezdí

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  21. Rastislav Adamko: Kráľ večný blahoslavených

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  22. Rastislav Adamko: Zem, teba, more, obloha

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  23. Rastislav Adamko: Ó, Ježiš, myslí dobrý jas

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (vedúca), Zuzana Zahradníková (org)

  24. 19 - 23 spev: sr. Rudolfa Balážecová, Marta Mažáriová, Anaida Novikas, Gabriela Stanková, Ivana Vernusová, Zoltán Benko, Peter Čertík, Juraj Duda, Vladimír Fabík, Jozef Gödri, Peter Pekarčík

   CD vyšlo ako súčasť rovnomennej knihy
 • 2009

  POČUJTE RADOSŤ UTEŠENÚ

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Christe redemptor omnium (Hymnus)

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  2. Hodie Christus natus est (Introit)

   Ivana Vernusová (s), Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  3. Vidimus stellam (Communio)

   Zoltán Benko (tenor), Schola Cantorum, Janka Bednáriková (dir.)

  4. Candor aetermae Deitatis alme (Hymnus)

   Janka Bednáriková (spev, dir.), Schola Cantorum

  5. C. Ch. Dedekind: Das Wort ward Fleisch

   Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org), Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  6. G. F. Händel: He shall feed his flock

   Zuzana Zahradníková (pf), Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn)

  7. G. F. Händel: Rejoyce greatly o Daughter of Sion

   Erika Jakab (s), Stefka Palovičová (pf)

  8. J. S. Bach: Flosst mein Heiland

   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org), Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s)

  9. G. F. Händel: Pastoral Symphony

   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  10. Z. Mikula: Daj Boh šťastia tejto zemi

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  11. R. Tatár: Štedrý večer nastal

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  12. I. Mráz: Povedzte nám pastierovia

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  13. T. Salva: Narodil sa Kristus Pán

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  14. Ján Cikker: Na Jána

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  15. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Počujte radosť utešenú

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  16. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – V polnočnej chvíli

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  17. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – K Ježiškovi, miláčkovi

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  18. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Keď sa Kristus rodí

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  19. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Zavítaj Jezu

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  20. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Ninaj, búvaj

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

  21. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Plesajte všetci ľudia

   Miriam Žiarna (s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková (org)

 • 2007

  GAUDETE IN DOMINO: VÝBER ZO SLOVENSKEJ SAKRÁLNEJ HUDBY

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  • Schola Cantorum

  • CD I.
   1. Aleluia Ave verbum Incarnatum 3:25
   2. Antiphona ad communio Regina mundi 1:04
   3. S. Marckfelner: Praeambulum ex C - Fuga (In F) 2:16
   4. S. Marckfelner: Aliud Praeambulum (In F) 1:30
   5. Sekvencia Glorlosus Christus, rex humillis 7:19
   6. S. Marckfelner: Fuga 6. Thoni 1:04
   7. S. Marckfelner: Praeambulum ex A 2:03
   8. Sekvencia: O Maria, Virgo Dia 4:07
   9. S. Marckfelner: Praeambula (In G) 1:44
   10.Z. Zarewutius: Magnificat 7:14
   11.Schreier: Lauda Sion 10:51
   12.Capricornus: Dixit Dominus 3:34
   13.P. Peťko: Jesu decus angelicum 4:06
   14.Cantus Catholici/D.Bill: Hospodin mojím pastierom bude 1:48
   15.J. I. Daník: Ária II. 3:41
   16.S. Capricornus: Venite ad me omnes 6:15

   Total Time: 1:02:09

   CD II.
   (Schola Cantorum, J. Bednáriková)
   1. R. Adamko: Gaudete In Domino 5:18
   2. S. Šurin: Blízko je Pán 2:15
   3. S. Šurin: Radujme sa všetci v Pánovi 2:01
   4. J. Lexmann: Videli sme jeho hviezdu 2:01
   5. S. Šurin: Plesaj hlasno 1:52
   6. S. Šurin: Slovo sa telom stalo 1:43
   7. R. Adamko: Všetci králi zeme 2:37
   8. S. Šurin: Nevinné deti 2:00
   9. S. Šurin: Kráľom je Hospodin 2:02
   10.A. Kapp: Prelúdium č. 5 G dur. Andante 3:02
   11.Kapp: Prelúdium č. 4 C dur. Allegro maestoso 2:04
   12.Adamko: Z krutej púšte 2:46
   13.Šurin: Peruťami svojimi 1:57
   14.Adamko: Keď si prijal 2:26
   15.Šurin: Duch Pána 3:07
   16.Adamko: Doprostred nás 2:39
   17.Adamko: Ja som dobrý pastier 4:32
   18.Šurin: Mužovia galilejskí 1:56
   19.Adamko: Pánova dobrota 3:16
   20.A. Zimmermann: Miserere 7:34


   Total Time: 57:16


   CD III.
   1. I. P. Roškovský: Praelude (In E) 2:10
   2. J. M. Sperger: Von Himmel's Freud 8:26
   3. A. Kapp: Prelúdium č. 6 F dur 2:18
   4. J. L. Bella: Ave Maria 4:24
   5. L. Dušinský: Locus iste 3:22
   6. M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 28. Andante sostenuto 1:33
   7. M. Schneider - Trnavský: Domine non sum dignus 3:16
   8. M. Schneider - Trnavský: Otče náš 3:34
   9. M. Moyzes: Vexilla regis 5:03
   10.Bernáth: Žalm č.1 2:36
   11.I. Zeljenka: Boh je môj pastier 4:13
   12.I. Hrušovský: Psalmus 120 3:51
   13.M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 1 C dur Andante 1:30
   14.M. Schneider - Trnavský: Hospodine, vyslyš nás (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 15.Benedictus, Agnus Dei) 13:39
   16.M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 13 a mol Energico 1:02

   Total Time: 1:01:06
x