• 2014

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  MUSICA NOVA SPIRITUALIS

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Rastislav Adamko: Proglas

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková(dir.)

  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia

   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková(org), Iveta Weis Viskupová(dir.)

  3. Peter Groll: Ave Maria

   Mariana Sajko(s), Zuzana Zahradníková(org)

  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256

   Miriam Žiarna(s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková(org)

  5. Milan Dubovský: Ave verum

   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová(dir.)

  6. Peter Hochel: Ubi caritas

   Mariana Sajko(s), Zuzana Zahradníková(org)

  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea

   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová(dir.)

  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri

   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková(dir.)

  9. Rastislav Adamko: Mystérium

   Rastislav Adamko(vn), Zuzana Zahradníková(org)

  10. Stanislav Hochel: Ave Maria

   Miriam Žiarna(s), Zuzana Zahradníková(org)

  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum

   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna(s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková(org)

  12. Mirko Krajči: Psalmus 131

   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič(vl), Zuzana Zahradníková(org), Iveta Weis Viskupová(dir.)

  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria

   Mariana Sajko(s), Zuzana Zahradníková(org)

  14. Peter Groll: Ave verum corpus

   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková(org), Iveta Weis Viskupová(dir.)

  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič(vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková(dir.)

  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič(vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková(dir.)

  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei

   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič(vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková(dir.)

 • 2012

  Rozhlas a televízia Slovenska

  JANKO SILAN: MEDZIDOBIE

  CD - Rozhlas a televízia Slovenska

  1. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Nitre

   Zuzana Zahradníková(org)

  2. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Slávme to spoločne

   Zuzana Zahradníková(org)

  3. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Jak je to ťažké

   Zuzana Zahradníková(org)

  4. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Bázeň

   Zuzana Zahradníková(org)

  5. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Ľaľa, jak rieka Bielka tečie

   Zuzana Zahradníková(org)

  6. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Keď som tak hľadel do noci

   Zuzana Zahradníková(org)

  7. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Mám rád ten mocný chorál, Ako sa ženú davy

   Zuzana Zahradníková(org)

  8. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Ja mal som zoru v tejto skrýši, Jak ľúbim toto medzidobie

   Zuzana Zahradníková(org)

  9. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Takýto večer ponurý

   Zuzana Zahradníková(org)

  10. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Mária, jak je veľká tvoja moc!

   Zuzana Zahradníková(org)

  11. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Spomínam na dni, keď som písal verše

   Zuzana Zahradníková(org)

  12. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Mám takú ťažkú myseľ

   Zuzana Zahradníková(org)

  13. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Stretol ma básnik

   Zuzana Zahradníková(org)

  14. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Prvé sneženie

   Zuzana Zahradníková(org)

  15. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Aj pravdu, ktorá prišla, zapatrošil

   Zuzana Zahradníková(org)

  16. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Dieťatko malé

   Zuzana Zahradníková(org)

  17. Peter Machajdík: J. Silan: Medzidobie – Slobodný zajatec, Važec je čarodej

   Zuzana Zahradníková(org)

  18. Janko Silan: Básnik sám doma so svojou poéziou

   Štefan Bučko (spk)

  19. Rastislav Adamko: Prvého dňa, keď blažená

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková(vedúca)

  20. Rastislav Adamko: Vznešený tvorca súhvezdí

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková(vedúca)

  21. Rastislav Adamko: Kráľ večný blahoslavených

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková(vedúca)

  22. Rastislav Adamko: Zem, teba, more, obloha

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková(vedúca)

  23. Rastislav Adamko: Ó, Ježiš, myslí dobrý jas

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková(vedúca)

  24. 1 - 17 spev: sr. Rudolfa Balážecová, Marta Mažáriová, Anaida Novikas, Gabriela Stanková, Ivana Vernusová, Zoltán Benko, Peter Čertík, Juraj Duda, Vladimír Fabík, Jozef Gödri, Peter Pekarčík

   CD vyšlo ako súčasť rovnomennej knihy
 • 2009

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  POČUJTE RADOSŤ UTEŠENÚ

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  1. Christe redemptor omnium (Hymnus)

   Schola Cantorum, Janka Bednáriková(dir.)

  2. Hodie Christus natus est (Introit)

   Ivana Vernusová (s), Schola Cantorum, Janka Bednáriková(dir.)

  3. Vidimus stellam (Communio)

   Zoltán Benko (tenor), Schola Cantorum, Janka Bednáriková(dir.)

  4. Candor aetermae Deitatis alme (Hymnus)

   Janka Bednáriková(spev,, dir.), Schola Cantorum

  5. C. Ch. Dedekind: Das Wort ward Fleisch

   Rastislav Adamko(vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková(org), Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  6. G. F. Händel: He shall feed his flock

   Zuzana Zahradníková(pf), Miriam Žiarna(s), Rastislav Adamko(vn)

  7. G. F. H§ndel: Rejoyce greatly o Daughter of Sion

   Erika Jakab (s), Stefka Palovičová(pf)

  8. J. S. Bach: Flosst mein Heiland

   Rastislav Adamko(vn), Zuzana Zahradníková(org), Miriam Žiarna(s), Erika Jakab (s)

  9. G. F. H§ndel: Pastoral Symphony

   Rastislav Adamko(vn), Zuzana Zahradníková(org)

  10. Z. Mikula: Daj Boh šťastia tejto zemi

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  11. R. Tatár: Štedrý večer nastal

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  12. I. Mráz: Povedzte nám pastierovia

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  13. T. Salva: Narodil sa Kristus Pán

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  14. Ján Cikker: Na Jána

   Komorný súbor Dixit Dominus, Univerzitný spevácky zbor Benedictus, Ivan Mráz (dir.)

  15. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Počujte radosť utešenú

   Miriam Žiarna(s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko(vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková(org)

  16. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – V polnočnej chvíli

   Miriam Žiarna(s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko(vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková(org)

  17. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – K Ježiškovi, miláčkovi

   Miriam Žiarna(s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko(vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková(org)

  18. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Keď sa Kristus rodí

   Miriam Žiarna(s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko(vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková(org)

  19. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Zavítaj Jezu

   Miriam Žiarna(s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko(vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková(org)

  20. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Ninaj, búvaj

   Miriam Žiarna(s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko(vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková(org)

  21. Peter Hochel: Počujte radosť utešenú – Plesajte všetci ľudia

   Miriam Žiarna(s), Erika Jakab (s), Rastislav Adamko(vn), Tomáš Uličný (vn), Zuzana Zahradníková(org)

x