• 2021

  Rad Ľudovíta Štúra III. triedy

  za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

 • 2016

  Veľká cena SOZA

  cena udelená za rok 2015

 • 2014

  Cena Pavla Straussa

 • 2013

  Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)

  za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí

  cena udelená za rok 2011

 • 2012

  Slnko v sieti

  za hudbu k filmu Cigán.

  Najlepšia pôvodná filmová hudba.

 • 2011

  Cena Fra Angelico

  za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2010

 • 2011

  Medzinárodná vyšehradská cena

  za podporu a rozvoj spolupráce krajín V4 v kultúrnej oblasti

 • 2007

  Cena ministra kultúry SR

  za CD Mater

 • 2007

  Krištáľové krídlo

  za hudbu

 • 2006

  Slnko v sieti

  za hudbu k filmu Slnečný štát.

  Najlepšia pôvodná filmová hudba.

 • 2005

  Český lev

  za hudbu k filmu Slnečný štát

 • 2001

  Čestné uznanie

  za hudbu k filmu Krajinka.

  Český festival filmovej komédie Nové město nad Mětují

 • 2001

  Cena Ruda Slobodu

  za hudbu k filmu Krajinka

 • 2001

  Cena Georgesa Delerue

  za hudbu k filmu Krajinka.

  Najlepšia hudba 2001. Flámsky medzinárodný filmový festival v Ghente.

 • 2000

  Český lev

  za hudbu k filmu Návrat idiota

 • 1999

  Cena Deža Ursinyho

  za hudbu k filmu Návrat idiota

 • 1998

  Cena Literárneho fondu

  za pôvodnú literárnu tvorbu za Kacírske quodlibety

 • 1991

  Zlatý klinec

  za hudbu k filmom Neha a Let asfaltového holuba

 • 1988

  Cena hudobnej kritiky

  za dielo: Dariačangin sad

 • 1987

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Concerto grosso per archi e cembalo

 • 1985

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Partita

  s prihliadnutím na doterajšiu tvorbu

x