• 1999 – 2007

    ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši (akordeón – Bohumil Zábojník, Veronika Drábiková)

  • 2007 – 2013

    Konzervatórium v Žiline (akordeón – Igor Gajan)

  • od 2013

    VŠMU v Bratislave (akordeón – Rajmund Kákoni)

  • účasť na majstrovských kurzoch: AMU Banská Bystrica (2009 – Janne Rättyä), Štiavnické letné interpretačné kurzy Banská Štiavnica (2009), CIA Coupe Jeunesse v Dunajskej Strede (2009 – Nikolai Sevryukov), 2011 – Piotr Chołołowicz, Alexander Poeluev)

Michal Ochodnický sa od roku 2007 umiestňuje na akordeónových súťažiach doma i v zahraničí. Koncertoval na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Taliansku a v Chorvátsku. Predstavil sa na festivale Hudobná jar v Rimavskej Sobote (2010) a ako člen telesa World Accordion Orchestra vystúpil v talianskom meste Spoleto (2012). V roku 2013 uviedol v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina Concerto classico pre akordeón a orchester autora Bronisława Kazimierza Przybylskeho. Nahrával pre Rozhlas a televíziu Slovenska v rámci cyklu Štúdio mladých (2008, 2010, 2011). V roku 2013 prešiel z akordeónu klávesového na gombíkový. Od roku 2016 účinkuje s Evou Ptačinovou v akordeónovom duu In Symbiosis.

Mladého hudobníka podporilo Hudobné centrum v rámci projektu Fórum mladých talentov.

x