• 2015

  International Accordion Competition Pula (HR)

  - 1. cena

 • 2013

  Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava (CZ)

  - 1. cena

 • 2012

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  - 1. cena

 • 2009

  Medzinárodná akordeónová súťaž a festival, Przemysl (PL)

  - čestné uznanie

 • 2008, 2009

  Koncertný akordeón, celoslovenská súťaž akordeonistov, Tvrdošín (SK)

  - dvakrát 1. cena

 • 2008

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  - 1. cena

x