• 2012

  Cena Zväzu poľských skladateľov

  za vynikajúcu skladateľskú tvorbu a inšpirujúce práce z oblasti filozofie a hudobnej teórie

 • 2010

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za celoživotné dielo

 • 2007

  Výročná cena Ministra kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky

  za vynikajúce výsledky v oblasti hudby

 • 2000

  Veľká cena SOZA

  za celoživotný prínos do slovenskej hudobnej kultúry

  cena udelená za rok 1999

 • 1997

  Cena kritiky Slovenskej muzikologickej asociácie

 • 1990

  Diplom československej kritiky

  za dielo: Adagio č. 2 „Pokánie“

 • 1988

  Cena Johanna Gottfrieda von Herdera

 • 1967

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Transformácie

 • 1967

  Cena Československej kritiky

  za dielo: Transformácie

x