21.08.

2016

Roman Berger: Dolcissimo

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Nemecký evanjelický kostol, Modra, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

02.12.

2014

Roman Berger: Spevy Douvy

Cyklus 4 piesní na slová Y. Bonnefoya

Prvé uvedenie v zahraničí

Třídění 2014, Kaplnka sv. Vavřince, Praha, CZ

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Ivan Buffa (pf)

09.11.

2014

Roman Berger: Impromptu

pre sólový klarinet

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl)

16.11.

2012

Roman Berger: Spevy Douvy

Cyklus 4 piesní na slová Y. Bonnefoya

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Xénia Jarová (pf)

26.09.

2012

Roman Berger: Tenebrae

pre bas a komorný súbor

Prvé uvedenie v zahraničí

Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL

INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

19.11.

2011

Roman Berger: Missa pro nobis

Prvé uvedenie v zahraničí

Varšavská jeseň, Koncertná sieň Národnej filharmónie, Varšava, PL

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Stanislav Beňačka (spk), Varšavský filharmonický zbor, Varšavská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

12.11.

2011

Roman Berger: Tenebrae

pre bas a komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK

INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

17.09.

2010

Roman Berger: Missa pro nobis

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

13.04.

2010

Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)

10.

2009

Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza

pre violončelo sólo

Prvé uvedenie na Slovensku

"Cellomania", Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

05.11.

2008

Roman Berger: Improvisation sur Herbert

pre soprán, komorný zbor a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Urszula Kryger (s), Camerata Silesia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Leoš Svárovský (dir.)

20.06.

2008

Roman Berger: Patetique

pre violončelo a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Modra, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

17.12.

2007

Roman Berger: Oblúk

Prvé uvedenie v zahraničí

Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

INTERPRETI: Diana Buffa (pf)

16.11.

2007

Roman Berger: Musica pro defunctis

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

25.09.

2007

Roman Berger: Improvisation sur Herbert

pre soprán, komorný zbor a symfonický orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Varšavská jeseň, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL

INTERPRETI: Urszula Kryger (s), Camerata Silesia, Sinfonia Varsovia, Christopher Lyndon-Gee (dir.)

20.09.

2007

Roman Berger: Oblúk

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Diana Buffa (pf)

15.10.

2006

Roman Berger: Musica pro defunctis

Prvé uvedenie v zahraničí

Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL

INTERPRETI: Sinfonia Varsovia, Alexander Lasoń (dir.)

18.05.

2005

Roman Berger: Monolog dla Kasandry

pre mezzosoprán a klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

17. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Florianka, Krakov, PL

INTERPRETI: Urszula Kryger (ms), Katarzyna Jankowska (pf)

21.11.

2004

Roman Berger: Post scriptum

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

19.11.

2004

Roman Berger: Pesničky zo Zaolžia

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ewald Danel (vn), Lucia Mlynáriková (vn), Peter Vrbinčík (vl), Eva Čermanová (vc)

15.11.

2002

Roman Berger: Korczak in memoriam

Fragmenty pre sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ewald Danel (vn), Bohdan Warchal jr. (vn), Jozef Hošek (vl), Eva Čermanová (vc)

08.11.

2001

Roman Berger: Korczak in memoriam

per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Mária Henselová (ms), Monika Štreitová (fl), Zuzana Ferjenčíková (org), Peter Kosorín, jr. (tp), Roman Rewakowicz (dir.)

12.11.

2000

Roman Berger: Requiem da camera

pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Teodor Brcko (vc), Daniela Varínska (pf)

25.10.

2000

Roman Berger: Korczak in memoriam

per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi

Prvé uvedenie v zahraničí

Festival Krakov 2000 – Zamatová opona, Chrám sv. Kataríny, Krakov, PL

INTERPRETI: Kwartet Śląski [Sliezske kvarteto], Marek Moś (vn), Arkadiusz Kubica (vn), Łukasz Syrnicki (vl), Piotr Janosik (vc), Kwartet Dafô, Justyna Duda (vn), Danuta Augustyn (vn), Aneta Dumanowska (vl), Anna Armatys (vc), Damian Drzymala (tp), Witold Zaborny (org), Alicja Lizer (fl), Aleksandra Gruca (s)

10.06.

2000

Roman Berger: Semplice

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert pri príležitosti 250. výročia úmrtia Johanna Sebastiana Bacha, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)

25.09.

1998

Roman Berger: Requiem da camera

pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského

Prvé uvedenie v zahraničí

Varšavská jeseň, Varšava, PL

INTERPRETI: The Danish Trio, Bjarne Hansen (vn), Svend Winslov (vc), Rosalind Bevan (pf)

09.11.

1997

Roman Berger: Wiegenlied

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)

28.06.

1997

Roman Berger: Exodus

Organový cyklus

Prvé uvedenie v zahraničí

Kroměříž, CZ

29.11.

1994

Roman Berger: En passant

Prvé uvedenie na Slovensku

Autorský večer Romana Bergera, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

29.11.

1994

Roman Berger: Torzo

Dve scény z opery Na krásnom modrom Dunaji

Prvé uvedenie na Slovensku

Autorský večer Romana Bergera, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Alexander Jablokov (vn), Nora Skuta (pf)

15.10.

1991

Roman Berger: Wiegenlied

Prvé uvedenie v zahraničí

Galerie Heinrich, Regensburg, DE

INTERPRETI: Adelheid Peper (a), Cordula Hacke (pf)

29.09.

1990

Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK

INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)

7.

1990

Roman Berger: Soft November Music

pre klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Tschechoslowakische Nacht, Musikakademie, Mníchov, DE

INTERPRETI: Susan Bradbury (pf)

24.09.

1988

Roman Berger: Adagio pre Jana Branného

Prvé uvedenie v zahraničí

Varšavská jeseň, Koncertná sieň Hudobnej akadémie F. Chopina, Varšava, PL

INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Rusó (pf)

19.02.

1988

Roman Berger: Exodus IV – Finále

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)

06.08.

1987

Roman Berger: Adagio pre Jana Branného

Prvé uvedenie na Slovensku

21. Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK

INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)

25.06.

1984

Roman Berger: Sonáta s motívom K. Szymanowského

Prvé uvedenie na Slovensku

Mozartova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)

13.02.

1982

Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

10.10.

1980

Roman Berger: De profundis

Spevy na povojnové texty T. Różewicza

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK

INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Jozef Podhoranský (vc), Ján Salay (pf), Peter Janík (C*), Ján Backstuber (C*), Juraj Ďuriš (C*)

08.10.

1977

Roman Berger: Konvergencie III

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc)

01.10.

1977

Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika

Prvé uvedenie na Slovensku

Elektroakustický koncert, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

22.04.

1976

Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

27.02.

1976

Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf)

02.12.

1970

Roman Berger: Konvergencie II

(Bachovské meditácie)

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK

INTERPRETI: Jozef Kýška (vl)

05.06.

1969

Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Premiéra 3. časti diela.

16.03.

1969

Roman Berger: Konvergencie I

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Pavol Farkaš (vn)

03.05.

1966

Roman Berger: Transformácie

Štyri skladby pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

26.01.

1964

Roman Berger: Sonáta 1960

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert súboru Hudba dneška, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Juraj Mašinda (pf)

04.12.

1963

Roman Berger: Trio pre dychové nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Šoka (fl), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg)

18.05.

1960

Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK

INTERPRETI: Roman Berger (pf)

18.05.

1960

Peter Kolman: Tri klavírne skladby na pamiatku Arnolda Schönberga

(1960)

Prvé uvedenie na Slovensku

Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK

INTERPRETI: Roman Berger (pf)

23.05.

1958

Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1

pre klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar – 4. koncert novej tvorby československých skladateľov, Praha, CZ

INTERPRETI: Roman Berger (pf)

1930

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 21.08.

  2016

  Roman Berger: Dolcissimo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Nemecký evanjelický kostol, Modra, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 09.11.

  2014

  Roman Berger: Impromptu

  pre sólový klarinet

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl)

 • 16.11.

  2012

  Roman Berger: Spevy Douvy

  Cyklus 4 piesní na slová Y. Bonnefoya

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Xénia Jarová (pf)

 • 12.11.

  2011

  Roman Berger: Tenebrae

  pre bas a komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 17.09.

  2010

  Roman Berger: Missa pro nobis

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 13.04.

  2010

  Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)

 • 10.

  2009

  Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza

  pre violončelo sólo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  "Cellomania", Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)

 • 05.11.

  2008

  Roman Berger: Improvisation sur Herbert

  pre soprán, komorný zbor a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Urszula Kryger (s), Camerata Silesia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Leoš Svárovský (dir.)

 • 20.06.

  2008

  Roman Berger: Patetique

  pre violončelo a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Modra, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 16.11.

  2007

  Roman Berger: Musica pro defunctis

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 20.09.

  2007

  Roman Berger: Oblúk

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)

 • 21.11.

  2004

  Roman Berger: Post scriptum

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

 • 19.11.

  2004

  Roman Berger: Pesničky zo Zaolžia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ewald Danel (vn), Lucia Mlynáriková (vn), Peter Vrbinčík (vl), Eva Čermanová (vc)

 • 15.11.

  2002

  Roman Berger: Korczak in memoriam

  Fragmenty pre sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ewald Danel (vn), Bohdan Warchal jr. (vn), Jozef Hošek (vl), Eva Čermanová (vc)

 • 08.11.

  2001

  Roman Berger: Korczak in memoriam

  per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Mária Henselová (ms), Monika Štreitová (fl), Zuzana Ferjenčíková (org), Peter Kosorín, jr. (tp), Roman Rewakowicz (dir.)

 • 12.11.

  2000

  Roman Berger: Requiem da camera

  pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Teodor Brcko (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 10.06.

  2000

  Roman Berger: Semplice

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert pri príležitosti 250. výročia úmrtia Johanna Sebastiana Bacha, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf)

 • 09.11.

  1997

  Roman Berger: Wiegenlied

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)

 • 29.11.

  1994

  Roman Berger: En passant

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Autorský večer Romana Bergera, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

 • 29.11.

  1994

  Roman Berger: Torzo

  Dve scény z opery Na krásnom modrom Dunaji

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Autorský večer Romana Bergera, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Alexander Jablokov (vn), Nora Skuta (pf)

 • 29.09.

  1990

  Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)

 • 19.02.

  1988

  Roman Berger: Exodus IV – Finále

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)

 • 06.08.

  1987

  Roman Berger: Adagio pre Jana Branného

  Prvé uvedenie na Slovensku

  21. Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK

  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)

 • 25.06.

  1984

  Roman Berger: Sonáta s motívom K. Szymanowského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mozartova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)

 • 13.02.

  1982

  Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 10.10.

  1980

  Roman Berger: De profundis

  Spevy na povojnové texty T. Różewicza

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Jozef Podhoranský (vc), Ján Salay (pf), Peter Janík (C*), Ján Backstuber (C*), Juraj Ďuriš (C*)

 • 08.10.

  1977

  Roman Berger: Konvergencie III

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc)

 • 01.10.

  1977

  Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Elektroakustický koncert, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

 • 22.04.

  1976

  Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 27.02.

  1976

  Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf)

 • 02.12.

  1970

  Roman Berger: Konvergencie II

  (Bachovské meditácie)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK

  INTERPRETI: Jozef Kýška (vl)

 • 05.06.

  1969

  Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 16.03.

  1969

  Roman Berger: Konvergencie I

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Pavol Farkaš (vn)

 • 03.05.

  1966

  Roman Berger: Transformácie

  Štyri skladby pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

 • 26.01.

  1964

  Roman Berger: Sonáta 1960

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert súboru Hudba dneška, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Juraj Mašinda (pf)

 • 04.12.

  1963

  Roman Berger: Trio pre dychové nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Šoka (fl), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg)

 • 18.05.

  1960

  Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Roman Berger (pf)

 • 18.05.

  1960

  Peter Kolman: Tri klavírne skladby na pamiatku Arnolda Schönberga

  (1960)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večer mladej hudby, Klubovňa SVKL, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Roman Berger (pf)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 02.12.

  2014

  Roman Berger: Spevy Douvy

  Cyklus 4 piesní na slová Y. Bonnefoya

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Třídění 2014, Kaplnka sv. Vavřince, Praha, CZ

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Ivan Buffa (pf)

 • 26.09.

  2012

  Roman Berger: Tenebrae

  pre bas a komorný súbor

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL

  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 19.11.

  2011

  Roman Berger: Missa pro nobis

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varšavská jeseň, Koncertná sieň Národnej filharmónie, Varšava, PL

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), Stanislav Beňačka (spk), Varšavský filharmonický zbor, Varšavská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 17.12.

  2007

  Roman Berger: Oblúk

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ

  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)

 • 25.09.

  2007

  Roman Berger: Improvisation sur Herbert

  pre soprán, komorný zbor a symfonický orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varšavská jeseň, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL

  INTERPRETI: Urszula Kryger (s), Camerata Silesia, Sinfonia Varsovia, Christopher Lyndon-Gee (dir.)

 • 15.10.

  2006

  Roman Berger: Musica pro defunctis

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL

  INTERPRETI: Sinfonia Varsovia, Alexander Lasoń (dir.)

 • 18.05.

  2005

  Roman Berger: Monolog dla Kasandry

  pre mezzosoprán a klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  17. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Florianka, Krakov, PL

  INTERPRETI: Urszula Kryger (ms), Katarzyna Jankowska (pf)

 • 25.10.

  2000

  Roman Berger: Korczak in memoriam

  per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Festival Krakov 2000 – Zamatová opona, Chrám sv. Kataríny, Krakov, PL

  INTERPRETI: Kwartet Śląski [Sliezske kvarteto], Marek Moś (vn), Arkadiusz Kubica (vn), Łukasz Syrnicki (vl), Piotr Janosik (vc), Kwartet Dafô, Justyna Duda (vn), Danuta Augustyn (vn), Aneta Dumanowska (vl), Anna Armatys (vc), Damian Drzymala (tp), Witold Zaborny (org), Alicja Lizer (fl), Aleksandra Gruca (s)

 • 25.09.

  1998

  Roman Berger: Requiem da camera

  pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varšavská jeseň, Varšava, PL

  INTERPRETI: The Danish Trio, Bjarne Hansen (vn), Svend Winslov (vc), Rosalind Bevan (pf)

 • 28.06.

  1997

  Roman Berger: Exodus

  Organový cyklus

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Kroměříž, CZ

 • 15.10.

  1991

  Roman Berger: Wiegenlied

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Galerie Heinrich, Regensburg, DE

  INTERPRETI: Adelheid Peper (a), Cordula Hacke (pf)

 • 7.

  1990

  Roman Berger: Soft November Music

  pre klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Tschechoslowakische Nacht, Musikakademie, Mníchov, DE

  INTERPRETI: Susan Bradbury (pf)

 • 24.09.

  1988

  Roman Berger: Adagio pre Jana Branného

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Varšavská jeseň, Koncertná sieň Hudobnej akadémie F. Chopina, Varšava, PL

  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Daniela Rusó (pf)

 • 23.05.

  1958

  Ilja Zeljenka: Sonáta č. 1

  pre klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar – 4. koncert novej tvorby československých skladateľov, Praha, CZ

  INTERPRETI: Roman Berger (pf)

Zahraničné

x