• 1959 – 1964

  Konzervatórium v Košiciach (husle – Koloman Takács)

 • 1964 – 1969

  VŠMU (Tibor Gašparek)

 • 1971 – 1973

  VŠMU, ašpirantúra (Tibor Gašparek)

 • 1969

  založenie husľového dua spolu s manželkou Annou

Quido Hölbling sústredil takmer celý svoj tvorivý potenciál na hru v ansámbloch, i keď mal možnosť uplatniť sa aj ako sólista. Vášeň pre komornú hru dokonale zúročil v oblasti literatúry pre husľové duo. Inštrumentálne zoskupenie Husľové duo Anna a Quido Hölblingovci s manželkou Annou založili v roku 1969. Tento súbor sa predstavil na všetkých slovenských a početných zahraničných hudobných festivaloch ako napr. Pražská jar, Salzburg Festival i v ďalších európskych kultúrnych centrách a v zámorí.

Quido Hölbling bol v rokoch 1968 - 1970 členom orchestra SF a v rokoch 1973 - 1980 pôsobil v SKO Bohdana Warchala. Spoluúčinkoval aj sólisticky s orchestrami Bratislavskí sólisti, Cappella Istropolitana (1988 – 1994 ako koncertný majster), Českí komorní sólisti, Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester, Štátna filharmónia Košice a Štátny komorný orchester Žilina.

Pôsobil na VŠMU ako pedagóg komornej hry a zakladateľ predmetu hra orchestrálnych partov.

Venuje sa aj umeleckej fotografii.

x