Husľové duo vzniklo v roku 1969. Jeho členovia sa pravidelne zúčastňovali prehliadok mladých slovenských interpretov v Trenčianskych Tepliciach, Prehliadok slovenského koncertného umenia v Žiline a Interpódií v Bratislave. Duo v roku 1971 ako jediné teleso z tzv. východného bloku postúpilo do 2. kola na medzinárodnej súťaži modernej komornej hudby Gaudeamus v Rotterdame.

V roku 1974 sa začala trvalá spolupráca Dua so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, kde pravidelne dostávali príležitosti na sólovú prezentáciu v dvoj, troj, štvorkoncertoch a sólových partoch v concerti grossi. V roku 1983 sa členovia dua stali spoluzakladateľmi Cappelly Istropolitany, kde spolupracovali s významnými domácimi i zahraničnými dirigentami a sólistami. Účinkovali na významných festivaloch doma i v zahraničí a pravidelne uvádzali aj skladby slovenských skladateľov.

Nahrávali pre domáce a zahraničné firmy (SRo, Opus, Diskant, Naxos, Emi, Victor a i. - 11 sólových platní a CD, z toho 2 zlaté, jedno platinové a 9 sólových spoluúčastí; okrem toho asi 80 účastí na kolektívnom nahrávaní SKO a Cappelly Istropolitany).

Vo svojej aktívnej koncertnej činnosti absolvovali vyše 1000 celovečerných koncertov.


x