• 1962 – 1968

  Konzervatórium v Košiciach a v Bratislave

 • 1968 – 1971

  VŠMU (husle – Tibor Gašparek)

 • 1969

  založenie husľového dua spolu s manželom Quidom (spolupráca s mnohými interpretmi, ale aj komornými a symfonickými telesami)

 • od 1974

  členka a sólistka Slovenského komorného orchestra vedeného Bohdanom Warchalom

 • 1983

  spoluzakladateľka a sólistka Cappelly Istropolitany

 • 1983–1986

  pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 1986

  pedagogička na VŠMU (1992 docentka, 2003 profesorka)

Anna Hölblingová spolupracovala s významnými domácimi i zahraničnými dirigentmi (Dohnányi, Pešek, Krček, Danel, Warchal, Parrot, Wortsworth, Waldner, Kanschieder, Edlinger a i.), nahrávala pre domáce a zahraničné firmy. Významná je jej pedagogická práca v oblasti husľovej hry.

Aktívne sa venuje aj výtvarnému umeniu – olejomaľbe (realizovala viac ako 20 samostatných výstav svojich diel nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku a Nemecku).

x