1997

PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 6, s. 5

1994

JURÍK, Marián: Tri x DISKANT

Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 23 – 24, s. 8

1993

HÖLBLINGOVÁ, Anna – JAKUBCOVÁ, Dana – KOŘÍNEK, Viliam – VALÁŠEK, Norbert: Hudba zrkadliaca sa vo výtvarnom umení

Národná osveta, 1993, roč. 3, č. 3, s. 15 – 16

1993

JAKUBCOVÁ, D.: Farby v hudbe a tóny v obrazoch

Učiteľské noviny, 11. 2. 1993, č. 7, s. 12

1989

URSÍNYOVÁ, Terézia: Ikaros v nás

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 19, s. 2

1989

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Harmónia v duši, harmónia v živote : zhovárame sa s husľovým duom – manželmi Hölblingovcami

Nové slovo, 1998, roč. 8, č. 28, s. 16 – 17

1987

Láskavé tóny domova

Slovenka, 1987, roč. 39, č. 6, s. 32

1971

KOVÁŘOVÁ, Anna: Skvelá reprezentácia VŠMU

Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 4, s. 4

Personálna bibliografia

 • 1993

  HÖLBLINGOVÁ, Anna – JAKUBCOVÁ, Dana – KOŘÍNEK, Viliam – VALÁŠEK, Norbert: Hudba zrkadliaca sa vo výtvarnom umení

  Národná osveta, 1993, roč. 3, č. 3, s. 15 – 16

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 6, s. 5

 • 1994

  JURÍK, Marián: Tri x DISKANT

  Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 23 – 24, s. 8

 • 1993

  JAKUBCOVÁ, D.: Farby v hudbe a tóny v obrazoch

  Učiteľské noviny, 11. 2. 1993, č. 7, s. 12

 • 1989

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ikaros v nás

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 19, s. 2

 • 1989

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Harmónia v duši, harmónia v živote : zhovárame sa s husľovým duom – manželmi Hölblingovcami

  Nové slovo, 1998, roč. 8, č. 28, s. 16 – 17

 • 1987

  Láskavé tóny domova

  Slovenka, 1987, roč. 39, č. 6, s. 32

 • 1971

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Skvelá reprezentácia VŠMU

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 4, s. 4

x