• 1982 – 1988

  Konzervatórium v Bratislave (lesný roh – Ivan Chladný)

 • 1988 – 1992

  VŠMU (lesný roh - Ján Budzák)

 • 1986 – 1990

  člen skupiny lesných rohov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • od 1990

  člen skupiny lesných rohov Slovenskej filharmónie

 • od 1992

  pedagóg hry na lesnom rohu na Konzervatóriu v Bratislave

 • 2002 - 2009

  HTF VŠMU, doktorandské štúdium

Branislav Hóz už počas štúdií bol členom dvoch popredných slovenských symfonických orchestrov - Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave (1986 – 1990) a neskôr Slovenskej filharmónie (od 1990 až do súčasnosti). Okrem nich ako orchestrálny hráč spolupracoval aj s radom ďalších hudobných telies (Cappella Istropolitana, United Philharmonic Vienna, Soloists de Luxemburg, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Musica aeterna, Bratislavskí komorní sólisti, Orchester súboru Lúčnica), s niektorými z nich účinkoval aj ako sólista (Musica aeterna, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, orchester Lúčnice). Patril k zakladajúcim členom dychového kvinteta Istropolis Quintet a v obasti komornej hudby spolupracoval aj so súborom CORNI di Bratislava, s Moyzesovým kvartetom a so súborom historických dobových nástrojov Harmónia Mária Terézia. So všetkými uvedenými hudobnými telesami realizoval početné nahrávky pre rozhlas a televíziu, pre ORF, ako aj CD komornej hudby pre nahrávacie spoločnosti Musica Classics Vienna, Cassablanca Austria, MMC recording USA, vydavateľstvo Rádio Bratislava, Diskant Slovakia a ďalšie. 

Branislav Hóz sa venuje aj hre na prirodzený lesný roh, s týmto ojedinelým historickým nástrojom zrealizoval viaceré hudobné projekty, nahrávky a koncerty.

Okrem dlhoročného pedagogického pôsobenia na Konzervatóriu v Bratislave (od 1992) vyučuje aj na ZUŠ Kowalského v Bratislave (od 2017).

x