• 1992

  Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)

  - účasť

 • 1991

  Interpretačná súťaž v hre na dychových nástrojoch, Kraslice (CZ)

  - 2. cena

 • 1991

  Medzinárodná intepretačná súťaž v Markneukirchene (DE)

  - účasť

 • 1991

  Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ), VŠMU Bratislava

  - 1. miesto

 • 1990

  Interpretačná súťaž Roku slovenskej hudby

  - 1. miesto

 • 1988

  Interpretačná súťaž Slovkoncertu

  - čestné uznanie

 • 1988

  Medzinárodná súťaž komornej hudby Antonína Dvořáka, Praha (CZ)

  - 1. miesto

 • 1987

  Súťaž komorných zoskupení slovenských konzervatórií

  - 1. miesto

 • 1985, 1987

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  - dvakrát 1. cena

x