• 1978 – 1984

  Konzervatórium Žilina (hoboj – Milada Hrianková)

 • 1988 – 1992

  VŠMU (Jozef Ďurdina)

 • 1986

  člen ŠKO Žilina

 • 1988 – 1994

  a od 1995 pedagóg na Konzervatóriu v Žiline (hra na hoboji, anglickom rohu, výroba strojkov, hra z listu a orchestrálnych partov)

Komornej hre sa venuje v súboroch Žilinské dychové trio a Armonia slovacca (s týmito telesami vystupuje aj ako sólista, najčastejšie v Dome umenia Fatra v Žiline v rámci orchestrálnych a komorných abonentných koncertov ŠKO).

 

 

x